👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagspel- Fotboll

Skapad 2021-09-21 13:58 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Fotboll
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vecka 39-40 kommer vi att spela fotboll där lagspel är en viktig del liksom att kunna använda olika tekniker vid olika situationer. Vi tränar vår förmåga att samarbeta och anpassa våra rörelser tekniskt och rörelsemässigt.

Innehåll

Rubrik: Lagspel- Fotboll

 

Syfte och förmågor:

Vi kommer att spela fotboll där lagspel är en viktig del liksom att kunna använda olika tekniker vid

olika situationer. Vi tränar vår förmåga att samarbeta och anpassa våra rörelser tekniskt och rörelsemässigt.

 

 

Period : 

Vecka 39-40

 

Arbetssätt:

Vi kommer att träna på:

 

 • Bollteknik
 • Passningsteknik
 • Vad lagspel är och hur man utvecklar lagspelet
 • Regler 
 • Specifika komplexa övningar

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde

 

 

Rörelse Olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus

 

 

Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

 

 

Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

 

 

Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

 

Utvärderingsformer 

 

 Formativ bedömning sker fortlöpande under undervisningen dels muntligt under lektionstid och efter avslutat moment.

    En summativ bedömning utifrån kunskapskraven sker i slutet av terminen. 

Kunskapskrav

 

 

 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 •  
   Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 •  
   Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
   
   Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
 •  
   Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
   
   Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter, samt följa Fair-play.
   
 •  
   Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 •  
   Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6