👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen och Kroppsdelarna

Skapad 2021-09-21 14:15 i Ulleviskolan särskola Linköping
Ett tema inom ämnesområdet Verklighetsuppfattning. Temat handlar om Kroppen och Kroppsdelarna och syftar till att öka elevers kunskaper om sin kropp och vad olika kroppsdelar heter och har för funktion.
Grundsärskola 1 – 2 Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet
Vi arbetar med tema Kroppen och Kroppsdelarna för att vi ska få lära oss om våra kroppsdelar. Vi ska också lära oss ord som vi kan använda för att prata om våra kroppar.

Innehåll

Syfte med Tema Kroppen och Kroppsdelarna

Vi arbetar med Tema kroppen för att du ska få lära dig om dina kroppsdelar.

Det är bra för dig att lära dig vilka ord du kan använda när du pratar om din kropp och vill berätta om den för någon annan. Till exempel om du har ont någonstans.

Centralt innehåll i temat Kroppen och Kroppsdelarna

Du ska få lära dig om dina olika kroppsdelar...

 • vad de olika kroppsdelarna sitter
 • vad de olika kroppsdelarna heter
 • vad kroppen behöver kroppsdelarna till

Arbetsformer och Aktiviteter

När vi lär oss om kroppen och kroppsdelarna ska vi:

 • läsa och titta i böcker
 • titta på filmer om kroppen
 • sjunga och göra rörelselekar
 • rita av oss själva
 • sätta ut kroppsdelar på en kropp

Så här kan du visa dina grundläggande kunskaper om Kroppen och Kroppsdelarna

 När vi pratar om kroppen kan du:

 • peka på några av de kroppsdelar som vi nämner 
 • vara med när vi pratar om kroppsdelarna
 • visa att du känner igen det vi pratar om

Så här kan du visa dina fördjupade kunskaper om Kroppen och Kroppsdelarna

När vi pratar om kroppen kan du: 

 • själv berätta vad några av dina kroppsdelar heter
 • själv berätta var kroppsdelarna sitter och vad de används till, vad man gör med dem
 • själv prata om och använda flera ord som har med kroppen och kroppsdelarna att göra 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion och kommunicera om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9