👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livscykelanalys åk 7 HT21

Skapad 2021-09-21 14:44 i Bohusskolan Ale
Grundskola 7 Teknik
Detta arbetsområde kommer att handla om livscykelanalys, dvs ett föremåls totala miljöpåverkan från råvara till avfall inklusive energiåtgång vid tex transporter.

Innehåll

Kunskapskrav vi kommer att arbeta med och bedöma:

 • hur väl du beskriver hur valet av olika tekniska lösningar får konsekvenser för samhälle och miljö, och resonerar kring hur livscykelanalys kan ge förutsättningar till hållbar utveckling.
 • hur väl du använder teknikens begrepp för att beskriva och resonera kring teknik, livscykelanalys och hållbar utveckling

Vi kommer att:

 • arbetar vi med hållbar utveckling och hur olika tekniska lösningar kan orsaka miljöproblem men även bidra till att minska vår påverkan på miljön och klimatet.
 • lära oss om skillnaden mellan återvinning och återanvändning, kretslopp och vad man ska tänka på när man gör en livscykelanalys.
 • föra enkla resonemang kring olika källors pålitlighet och källkritik

Material:

Tid:

 •  Vecka 39-42

Bedömning:

 • Läxförhör, innehåll i PP.
 • Inlämningsuppgift där du ska göra en enkel livscykelanalys på en valfri produkt. Mer information finns i uppgiften LCA, livscykelanalys.

Begrepp:

 • Kretslopp
 • Återvinning
 • Återanvändning
 • Livscykelanalys
 • Materialåtervinning
 • Energiåtervinning
 • Deponi
 • Hållbar utveckling

Grovplanering:

Lektion 1: Genomgång: Vad är LCA? (Power Point), begrepp och gemensam LCA av skruven med hjälp av LCA-mallen. Läxa: Power Point

Lektion 2: Läxförhör, LCA. Påbörja arbetet med egen LCA genom att fylla LCA-mallen med fakta.

Lektion 3: Arbetet med egen LCA, bli klar med faktasamlande och börja skriva text/PP.

Lektion 4: Göra klart LCA-text eller PP.

 

Uppgifter

 • LCA, livscykelanalys

Matriser

Tk
Livscykelanalys åk 7

Når ännu ej målen
E
C
A
Tekniska lösningar
Du visar ännu inte att du kan undersöka en teknisk lösning, som till exempel ett par jeans, en t-shirt eller en PET-flaska, och beskriva hur de olika delarna samverkar för att uppnå den önskade funktionen.
Du visar att du med ett enkelt tekniskt språk kan undersöka en teknisk lösning, som till exempel ett par jeans, en t-shirt eller en PET-flaska, där du beskriver hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå den önskade funktionen.
Du visar att du med ett relativt utvecklat tekniskt språk kan undersöka en teknisk lösning, som till exempel ett par jeans, en t-shirt eller en PET-flaska, där du beskriver hur ingående delar samverkar för att uppnå den önskade funktionen.
Du visar att du med ett utvecklat tekniskt språk kan undersöka en teknisk lösning, som till exempel ett par jeans, en t-shirt eller en PET-flaska, där du beskriver hur ingående delar samverkar för att uppnå den önskade funktionen, samt visar på liknande lösningar.
Konsekvenser
Du visar ännu inte att du kan resonera kring hur tillverkningen samt användningen av exempelvis ett par jeans, en t-shirt eller en PET-flaska, kan få för konsekvenser för människor, samhälle och miljö.
Du visar att du kan föra enkla resonemang kring hur tillverkningen samt användningen av exempelvis ett par jeans, en t-shirt eller en PET-flaska, kan få för konsekvenser för människor, samhälle och miljö.
Du visar att du kan föra utvecklade resonemang kring hur tillverkningen samt användningen av exempelvis ett par jeans, en t-shirt eller en PET-flaska, kan få för konsekvenser för människor, samhälle och miljö.
Du visar att du kan föra välutvecklade resonemang kring hur tillverkningen samt användningen av exempelvis ett par jeans, en t-shirt eller en PET-flaska, kan få för konsekvenser för människor, samhälle och miljö.