👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Triumf kapitel 2 åk 3

Skapad 2021-09-21 14:49 i Rosendalsskolan Linköping
Grundskola 3 Matematik
Nu ska vi arbeta med att addera höga tal med hjälp av uppställning. Enheten volym ska vi se närmre på och även träna på hur man omvandlar ett recept för 4 personer till ett recept för 8 personer.

Innehåll

Vad vi ska arbeta med

 • Repetera addition
 • Addition - uppställning med två växlingar
 • Förenklad huvudräkning
 • Addition - välj metod
 • Volym - liter, deciliter och milliliter
 • Proportionella samband

Hur vi ska arbeta

 • Vi utforskar kapitlets innehåll enskilt, i par och gemensamt med hjälp av bilder, filmer, sånger, whiteboard, multibas, pengar, lärplatta och med volymmått
 • Läraren leder matematiska samtal och diskussioner och fångar upp elevernas tankar.
 • Läraren förklarar och formaliserar (genomgång).
 • Vi tränar enskilt, i par och gemensamt med hjälp av bilder, filmer, sånger, whiteboard, multibas, pengar, lärplatta, volymmått med mera.
 • Vi övar själva i vår bok.
 • Färdighetsträning med hjälp av analoga och digitala verktyg (Bingel, skolplus, Klas matematik, elevspel och Nomp).

Hur vi ska bedöma målen i matrisen nedan

 • Din delaktighet i matematiska samtal och diskussioner.
 • Ditt självständiga arbete i matteboken
 • I slutet av arbetsområdet gör vi ett test som är kopplat till matteboken. 

Tidsram

Vecka

Arbetsområde

37

Kapitelstart kap 2

Repetition addition

38

Addition uppställning

39

Addition, förenkla huvudräkning och välj metod

Triumf

40

Volym

Proportionella samband

Test kapitel 2 -Bedömning

 

Uppgifter

 • Test

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Kapitel 2 Triumf 3A

Skriftliga räknemetoder

Nivå 1
Insats krävs för att nå kunskapsmålen för området.
Nivå 2
Godtagbara kunskaper för området.
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper för området.
Uppställning addition
Uppställning med tresiffriga tal med två växlingar.
 • Ma   3
Adderar tresiffriga tal med växlingar med konkret material och vuxenhjälp.
Adderar självständigt tresiffriga tal med två växlingar.

Matematiska metoder

Nivå 1
Insats krävs för att nå kunskapsmålen för området.
Nivå 2
Godtagbara kunskaper för området.
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper för området.
Förenkla huvudräkning
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar.
 • Ma   3
Använder tallinjen och fingrarna vid huvudräkning.
Väljer och använder fungerande strategier vid huvudräkning.
Använder väl fungerande strategier vid huvudräkning. Ser, förstår och kan använda olika strategier för olika typer av uppgifter. Har automatiserat addition och subtraktionstabellerna 0-100.

Proportionella samband

Nivå 1
Insats krävs för att nå kunskapsmålen för området.
Nivå 2
Godtagbara kunskaper för området.
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper för området.
Dubbelt/Hälften
Kan använda dubbelt och hälften i elevnära situationer.
 • Ma   3
Behöver stöd och hjälp för att skriva om ett recept så att det räcker till hälften/dubbelt så många.
Kan skriva om ett recept så att det räcker till hälften/dubbelt så många.
Kan skriva om ett recept så att det räcker till hälften/dubbelt så många. Kan även se och förstå mönstret när man skriver om ett recept till tex. 3, 4 eller 5 gånger så många.

Mäta, jämföra och uppskatta

Nivå 1
Insats krävs för att nå kunskapsmålen för området.
Nivå 2
Godtagbara kunskaper för området.
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper för området.
Volym
Kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av volymer.
 • Ma   3
Mäter, jämför och uppskattar olika massor i liter, deciliter och milliliter med hjälp av laborativt material och stöd från en vuxen.
Mäter, jämför och uppskattar olika massor i liter, deciliter och milliliter.
Mäter, jämför och uppskattar olika massor i liter, deciliter och milliliter. Förstår och kan använda dom olika enheterna på ett korrekt sätt vid problemlösning