👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kriminologi (HUMHUM) 21/22

Skapad 2021-09-21 16:16 i ANDERSTORPSGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Ordet kriminologi betyder ”läran om brottet”. En kriminolog stöttar polisen med teorier och expertis gällande förklaringar till särskilda händelser av brott och intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. I denna kurs kommer vi att jobba med kriminologins olika områden.

Innehåll

En kurs i juridik som ger dig en förståelse för vilka faktorer som ligger till grund för att en person blir kriminell. Områden:

Vecka 34-36: Juridisk och kriminologisk historia

Vecka 36- 43: Kriminologiska teorier

(Moment 1 + 2 avslutas med ett prov)

Vecka 45-51 Gärningsmannen

(rättsfall, gärningsmannaprofilering, fördjupningsarbete)

Brottsutveckling

Viktimologi

Brottsprevention.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fördjupning inom valt kunskapsområde. Exempel på kunskapsområden kan vara arkeologi, EU, freds- och konfliktfrågor, globala utvecklings- och rättvisefrågor, interkulturell kommunikation, kriminologi, litteratur på olika språk, lokala eller regionala studier, mediekommunikation, miljöhistoria samt tolkning och översättning. Samband mellan kunskapsområdet och omvärlden.
  Hum  -
 • Vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder som är relevanta för kunskapsområdet.
  Hum  -
 • Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor.
  Hum  -
 • Praktiska tillämpningar av kunskaper inom området, till exempel i samarbete med institutioner och organisationer i det omgivande samhället eller i form av till exempel fältstudier, rollspel och undersökningar.
  Hum  -
 • Uttrycks- och presentationsformer som är relevanta för kunskapsområdet och för humaniora eller samhällsvetenskap i allmänhet, till exempel debattartiklar, muntliga framställningar, utställningar och vetenskapliga rapporter. Anpassning till syfte, mottagare och situation.
  Hum  -

Matriser

Hum
Kriminologi 21/22

Fördjupning inom valt kunskapsområde inom ämnet kriminologi,

På väg mot
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Fördjupning inom valt kunskapsområde inom ämnet kriminologi,
Eleven redogör översiktligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet.
Eleven redogör utförligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet.
Fördjupning inom valt kunskapsområde inom ämnet kriminologi,
Dessutom beskriver eleven översiktligt enkla samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Dessutom beskriver eleven utförligt samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden

Vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder som är relevanta för kunskapsområdet.

Vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder som är relevanta för kunskapsområdet.
På väg mot
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder som är relevanta för kunskapsområdet.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med viss säkerhet några frågor inom kunskapsområdet.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet några frågor inom kunskapsområdet
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet flera frågor inom kunskapsområdet.
Vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder som är relevanta för kunskapsområdet.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
I arbetet använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
Vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder som är relevanta för kunskapsområdet.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar enkla slutsatser om resultat och valda metoder.
Dessutom diskuterar eleven utförligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor.

Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor.

På väg mot
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor.
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med enkla omdömen källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med enkla omdömen källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med nyanserade omdömen källornas relevans och trovärdighet.
Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor.
Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.
Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna

Praktiska tillämpningar

Praktiska tillämpningar av kunskaper inom området, till exempel i samarbete med institutioner och organisationer i det omgivande samhället eller i form av till exempel fältstudier, rollspel och undersökningar
På väg mot
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Praktiska tillämpningar av kunskaper inom området, till exempel i samarbete med institutioner och organisationer i det omgivande samhället eller i form av till exempel fältstudier, rollspel och undersökningar
Eleven tillämpar med viss säkerhet och i samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet
Eleven tillämpar med viss säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Eleven tillämpar med säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.

Uttrycks- och presentationsformer

Uttrycks- och presentationsformer som är relevanta för kunskapsområdet och för humaniora eller samhällsvetenskap i allmänhet, till exempel debattartiklar, muntliga framställningar, utställningar och vetenskapliga rapporter. Anpassning till syfte, mottagare och situation
På väg mot
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Uttrycks- och presentationsformer som är relevanta för kunskapsområdet och för humaniora eller samhällsvetenskap i allmänhet, till exempel debattartiklar, muntliga framställningar, utställningar och vetenskapliga rapporter. Anpassning till syfte, mottagare och situation
Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som till viss del är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av någon relevant uttrycks- och presentationsform.
Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som i huvudsak är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av några relevanta uttrycks- och presentationsformer.
Eleven presenterar med säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som är väl anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av flera relevanta uttrycks- och presentationsformer.

Självständigt arbete

På väg mot
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Självständigt arbete
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.