👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5B Svenska ht 21 Läsförståelse - hjärnpunka

Skapad 2021-09-21 16:44 i Kärna skola Linköping
Läsförståelse: repetition av lässtrategier, läsning på raderna / mellan raderna / bortom raderna.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Att förstå innehållet i en läst text är grundläggande för att du ska uppnå målen i ämnet svenska. Du kommer under detta arbetsområde få träna på olika strategier för att öka din läsförståelse.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan

- läsa en text med förståelse

- tolka textens budskap

- använda strategier för att hitta information 

-utveckla din läsförståelse -utveckla din förmåga att läsa mellan raderna. -utveckla din förmåga att dra slutsatser -analysera och diskutera innehållet i en text.

För att lära dig kommer du att

Läsa boken Hjärnpunka. Du kommer både få parläsa och läsa tyst själv. För att träna på olika strategier för läsning så kommer du få svara på frågor på, mellan och bortom raderna samt formulera egna frågor. Du kommer också få skapa egna frågor som vi muntligt kommer att diskutera.  Vi kommer enbart arbeta med boken i skolan.

Du visar vad du kan när

- du kan svara på frågor på raderna.

- du kan svara på frågor mellan raderna.

- du kan svara på frågor bortom raderna och dra egna slutsatser. 

- du analyserar och diskuterar innehållet i en text. 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv
  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
    Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsförståelse

Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Hitta information (Läsa på raderna )
Hitta svar / information som står tydligt i texten.
Jag har svårt för att hitta svar som står på raden i texten.
Jag hittar oftast svar på frågor där informationen finns på raden i texten.
Jag hittar alltid svar på frågor där informationen finns på raden i texten.
Sammanföra och tolka information (Läsa mellan raderna)
Hitta /lista ut svar med hjälp av ledtrådar i texten. Dra enkla slutsatser.
Jag har svårt för att dra slutaster utifrån det jag har läst.
Jag kan sammanföra och tolka information från någon del av texten för att göra egna reflektioner.
Jag kan sammanföra och tolka information från flera olika delar av texten för att göra egna reflektioner.
Göra kopplingar (Läsa bortom raderna)
Använda egna erfarenheter, tankar och förkunskaper.
Jag har svårt för att använda mig av erfarenheter, tankar och/eller förkunskaper och koppla dem till texten.
Jag kan ibland använda någon eller några erfarenheter, tankar och/eller förkunskaper och koppla dem till texten.
Jag kan genomgående använda mig av erfarenheter, tankar och/eller förkunskaper och koppla dem till texten.
Sammanfatta
Kunna sammanfatta händelser och delar av boken.
Jag har svårt att göra en sammanfattning av händelser. Det blir otydligt och svårt att förstå.
Jag kan göra en enkel sammanfattning av händelser/delar av boken. Har svårt att begränsa sig och ta med det viktigaste.
Jag kan göra en tydlig sammanfattning där de viktigaste delarna finns med. Helheten fungerar och det är enkelt att förstå.