👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslivet åk 9 GS

Skapad 2021-09-21 17:22 i Vårbyskolan Huddinge
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Arbetslivet är en central del av ekonomin. För en privatperson är lönen en viktig ekonomisk resurs. Den bestäms på den marknad - arbetsmarknaden - där löntagaren och arbetsgivaren möts.

Innehåll

Du ska få lära dig

  • Hur man söker jobb och formulerar ett CV
  • Vilka rättigheter och skyldigheter du har på arbetsmarknaden
  • Olika typer av arbetsformer, lön och ersättning
  • Olika villkor på arbetsmarknaden

Kursens innehåll

  • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Arbetssätt

  • Genomgångar
  • Övningar
  • Filmer
  • Diskussioner

Bedömning

Ett begreppsförhör.

En bedömningsuppgift kommer genomföras i slutet av arbetsområdet. 

Matriser

SO
Arbetslivet åk 9 GS

E
C
A
Aspekt 1
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och bidrar till resonemang om deras funktion.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för enkla resonemang om deras funktion
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för välutvecklade resonemang om deras funktion.
Ny aspekt
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.