👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedjor

Skapad 2021-09-21 19:42 i Lunds skola Hudiksvall
Näringskedjor
Grundskola 1 – 3 Biologi NO (år 1-3)
Vem äter vem? För att ge dig möjlighet till ökad förståelse för hur olika saker samverkar i naturen kommer du att få kunskap om näringskedjor.

Innehåll

Inledning

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Du ska få lära dig:

 • om näringskedjor och samband mellan organismer (växter och/eller djur) i ekosystem.
 • om begreppen producent, konsument och toppkonsument. 

Du kommer att:

 • få lyssna på genomgångar
 • se på film
 • lyssna på en sång
 • läsa
 • skriva en enkel faktatext om näringskedjor

 

Du kommer visa dina kunskaper genom att:

 •  beskriva muntligt och skriftligt om hur en näringskedja fungerar samt kunna ge exempel på en sådan kedja.
 •  Använda begreppen producent, konsument och toppkonsument i rätt sammanhang

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3