👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Testa teknik NTA

Skapad 2021-09-22 07:50 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Teknik
Testa på teknik-en spännande NTA låda

Innehåll

Vi ska arbeta med de olika uppdragen i NTA-lådan "Testa på teknik"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Testa teknik NTA

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att undersöka några vardagliga föremål
Du kan undersöka några vardagliga föremål med stöd av vuxen.
Du kan undersöka några vardagliga föremål med lite stöd av vuxen.
Du kan undersöka några vardagliga föremål självständigt.
Förmågan att arbeta med egna konstruktioner
Du arbetar med konstruktioner med stöd av vuxen.
Du arbetar med konstruktioner med lite stöd av vuxen.
Du arbetar med konstruktioner självständigt.
Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Du kan med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.
Du använder oftast enkla ord och begrepp i rätt sammanhang under arbetets gång.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.
Förmågan att dokumentera arbetet
Du arbetar med enkla dokumentationer med stöd av vuxen.
Du arbetar med enkla dokumentationer med lite stöd av vuxen.
Du arbetar med enkla dokumentationer självständigt.
Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
Du kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid med stöd av vuxen.
Du kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid med lite stöd av vuxen.
Du kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid självständigt.
Förmågan att hantera teknik på ett säkert sätt
Du har deltagit i undervisningen kring säkerhet.
Du kan med hjälp av ledande frågor berätta om några säkerhetsaspekter inom teknikämnet.
Du är medveten om säkerhetsaspekten inom teknikämnet.