👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Alfa kap. 1

Skapad 2021-09-22 11:19 i Färlövs skola Kristianstad
Matematik Alfa kapitel 1 - addition och subtraktion
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel kommer vi att lära oss mer om taluppfattning och huvudräkning. Vad som är skillnaden på siffror och tal. Att siffrorna har olika värde i ett tal. Hur man kan tänka vid huvudräkning. Vi kommer också arbeta en del med problemlösning.

Innehåll

Innehåll

När du arbetar med "Taluppfattning och huvudräkning" får du lära dig:

 • siffror och tal
 • hur positionssystemet är uppbyggt
 • huvudräkning
 • problemlösning
 • förklara och kunna använda begreppen i kapitlet.

Arbetssätt

Under detta arbetsområde kommer vi att:

 • Arbeta enskilt och med andra
 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Lära oss använda metoder för huvudräkning när det gäller de olika räknesätten.
 • Arbeta med E-P-A (enskilt-par-alla), med aktiviteter och problemlösning.  
 • Gå igenom strategier vid problemlösning.
 • Kommunicera matematik och träna oss på att använda matematiska begrepp.

Bedömning

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du deltar aktivt på lektionerna och arbetar med dina uppgifter i boken.
 • Du deltar aktivt vid problemlösning och diskussion och bidrar till att ge något förslag på lösning.
 • Du efter kap. 1 får en skriftlig bedömning.

Jag kommer bedöma din förmåga i följande:

Använda matematiska begrepp
- Använda matematiska begrepp såsom; addition, subtraktion, term, summa, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare.

Välja och använda metod
- Använda matematiska metoder för att räkna de olika räknesätten med hjälp av uppställning.

Problemlösning
- Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt välja lämpliga strategier och metoder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik Alfa kapitel 1

Jag...
Jag...
Jag...
Jag....
Begrepp
...behöver stöd när jag ska förklara begreppen.
...kan några begrepp, t.ex. addition, summa, produkt ...förstår sambandet mellan addition och multiplikation
...kan flera begrepp och kan använda dem i kända sammanhang
...kan flera begrepp och kan använda dem i nya sammanhang
Metod
...behöver stöd när jag ska räkna med addition och subtraktion.
...kan räkna med addition ...kan räkna med subtraktion
...kan räkna med addition, subtraktion och multiplikation.
...kan räkna med alla fyra räknesätten
Problemlösning
...behöver stöd när jag ska lösa enkla matematikproblem.
...kan lösa enkla matematikproblem.
...kan lösa matematikproblem i flera steg.
...kan lösa matematikproblem i flera steg och med blandade räknesätt.