👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i Förskoleklass - Hitta språket

Skapad 2021-09-22 15:38 i Bodaskolan Älvkarleby
Grundskola F Svenska
Hitta språket är Skolverkets kartläggningsmaterial för att kartlägga elevers språkliga medvetenhet i förskoleklass. Materialet är obligatoriskt att använda.

Innehåll

Inledning

Hitta språket genomförs under höstterminen i förskoleklass. Materialet ger stöd i att identifiera de elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar.

Meningen är att en tidig kartläggning ska möjliggöra för läraren att därefter planera och genomföra undervisning som stödjer elevernas språk-, läs- och skrivutveckling.

 

Innehåll:

Denna förmåga kartläggs genom fyra aktiviteter som relaterar till förskoleklassens centrala innehåll:

 • att berätta och beskriva
 • att lyssna och samtala
 • att kommunicera med symboler och bokstäver
 • att urskilja ord och språkljud. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -