👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 1A, kap 2

Skapad 2021-09-22 16:22 i Centralskolan Sigtuna FSK/GR
Planering utifrån boken "Koll på matematik 1A".
Grundskola 1 Matematik
Koll på matematik 1 A stimulerar ett språkutvecklande arbetssätt och ett gemensamt lärande där eleverna får möjlighet att lära både av varandra och tillsammans med varandra.

Innehåll

1. Övergripande mål och bedömning:

Vi kommer att träna på:

 • lägesord för att beskriva olika föremåls placering i ett rum; över/under, framför/bakom, mellan, på, i, bredvid
 • konstruera, fortsätta, beskriva och uttrycka enkla geometriska mönster
 • skriva talen 0-5
 • programmering

Bedömning sker genom:

 • samtal
 • observation

 

För att nå målen kommer vi att arbeta med:

 • matematikboken: Koll på matematik 1A
 • praktiska övningar
 • samtal om begreppen både i mindre grupp och i helklass
 • synliggöra och tydliggöra matematiken med hjälp av bilder eller filmer
 • arbeta digitalt på bingel

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3