👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-09-23 10:18 i Bållebergets förskola Nordanstig
Förskola
Hur vi arbetar med matematik med 3- till 6-åringar. Varför, när, var, och hur.

Innehåll

Matematik

Var är vi?

 • Ett utav kommunens prioriterade mål detta år är matematik.
 • Vi ser och hör att matematik finns som en grund i barnens lek, både den fria och den mera styrda.

Vart ska vi?

 • Vårt mål är att barnen skall ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga för att kunna använda den i sitt dagliga liv.

Hur gör vi?

 • Använder matematiken i vår vardag, när vi leker och samtalar, som att räkna och jämföra.
 • Övar på tidsperspektiv dvs. dagar, månader och år under måltider och de tillfällen som barnen skapar.
 • Sjunger, ramsar och rimmar med matematiken i samlingar och i den dagliga verksamheten.
 • Spelar spel och bygger pussel.
 • Följer givna regler i spel och lek.
 • Bygger och konstruerar mönster och former i olika material, i spontana och styrda aktiviteter, som pärlplattor, Duplo, klossar.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18