👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ord och äventyr 3

Skapad 2021-09-23 15:34 i Axonaskolan Grundskolor
Ord & Äventyr är ett basläromedel i svenska.
Grundskola 3 Svenska
Ord & Äventyr är ett basläromedel i svenska, vi har högläsning och arbetar i en arbetsbok med språklära och varierande läs- och skrivuppgifter på olika nivåer.

Innehåll

I arbetsboken finns övningar i språklära, stavning och ordförståelse, läs- och skrivuppgifter med ord, meningar och frågor samt läsförståelse- och skrivuppgifter kopplade till läsebokens texter.

Arbetsboken består av 26 kapitel. Arbetsboken innehåller övningar med fokus på läsförståelse kopplat till läsebokens texter, att skriva olika texttyper; berättande, instruerande och beskrivande, språklära, ordklasser, alfabetisk ordning, vokaler, skiljetecken, dubbelteckning, stavning och ordförråd samt mängdträning och repetition anpassade efter elevers olika behov. Varje kapitel har ”Träna mer” -uppgifter som är extrauppgifter på olika nivåer kopplade till det aktuella innehållet eller läsebokstexten.

”Jag kan!” -sidan återkommer efter vart femte kapitel och där får eleven visa och uppskatta vad den har lärt sig likaså återkommer övningar kring att utveckla ordförståelsen. Eleverna arbetar sedan med ”Äppeluppgifter” på två olika nivåer kopplade till kapitlens innehåll.

Till varje kapitel finns också Kooperativa övningar som vi gör i klassen just för att lära sig att samarbeta i par och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3