👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: Geografens Testamente

Skapad 2021-09-23 16:13 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
Har du kunskaper om Sveriges natur- och kulturgeografi? I detta område kommer du att utveckla dina kunskaper om Sveriges karta och samtidigt utveckla ditt läsflyt!

Innehåll

 

Hej! Har du kunskaper om Sveriges natur- och kulturgeografi? I detta område kommer du att utveckla dina kunskaper om Sveriges karta och samtidigt utveckla ditt läsflyt!

Syftet är att vi ska få kunskaper om Sveriges natur- och kulturgeografi. Syftet är också att vi ska utveckla vår läsning då vi läser boken i par högt för varandra.

Innehåll: Du kommer att lära dig om

·       Jordytan, hur formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer.  

·       De svenska natur-och kulturlandskapen. Processen bakom deras utmärkande drag.

·       Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.

·       Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten.

·       Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.  

·       Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.

·       Fältstudier för att undersöka natur-och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

·       Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

·       Läsa skönlitteratur med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Begrepp: Aktuella begrepp finns skrivet under SO-geografi planeringen.

Genomförande: Ni kommer att läsa i boken Geografens testamente varje fredag. Läsningen kommer att ske i par och ni kommer att läsa högt för er partner. Efter x antal lästa kapitel kommer ni att få se ett avsnitt av bokens kapitel i film, alla delar finns på www.ur.se à Geografens testamente.

Bedömning: Ni kommer att bedömas i ert läsflyt under lektionen. Jag kommer att lyssna och anteckna när ni läser. Efter varje kapitel som läst kommer ni att arbeta med övningar som testar era kunskaper i geografi (Sveriges natur- och geografigeografi).

 

Lycka till önskar Jian!