👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monster Spöken & Kanelbullar - Experiment

Skapad 2021-09-23 19:16 i Valås förskola Mölndals Stad
Förskola
Barnet har visat intresse för Frank, i boken Monster, Spöken och Kanelbullar, och hans experimentbord

Innehåll

Tillsammans med barnen kommer vi göra enkla experiment där barnen ges möjlighet att ställa hypoteser, genomföra och dra slutsatser.  Vi kommer genomföra experimenten både på samling men även i smågrupper för att ge alla barnen möjlighet att komma till tals.

Vi kommer introducera naturvetenskapliga ord och begrepp som är kopplade till experimenten. Experimenten kommer utgå från barnens egna intressen. 

Vi kommer ta hjälp av urplay och filmerna med Beppe och Tiggy Testar. 

Vi kommer dokumentera hela processen genom bilder, film och text på vår processvägg inne på avdelningen samt på unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18