👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsfrågor, klassråd och likabehandlingsplan.

Skapad 2021-09-23 19:31 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 1 – 3 Svenska Samhällskunskap
Under läsåret kommer åk 1 att ha klassråd en gång i veckan. På klassrådet diskuterar vi viktiga skolfrågor som tas vidare till elevrådet som är varje månad. Vi kommer även att diskutera samhällsfrågor och prata om olika språkbruk inom skola och på internet.

Innehåll

Vi kommer att

 • Se på Lilla aktuellt.

Diskutera vad vi sett i programmet, vad har vi sett på tvn? Vad har vi hört på radion? Vad har vi sett på internet? Använda våra källkritiska frågor. 

 • Klassråd
 • Elevråd 
 • Diskutera och gå igenom likabehandlingsplanen för vår skola.
 • Samtala om elevernas egna funderingar kring ämnet. 
 • Arbeta kooperativt genom olika övningar inom flera teman.Ex fråga, fråga byt, karusellen och pyramiden.

 

 • Tema:
 • Språkbruk och kroppsspråk. 
 • Vad händer när man säger kränkningar till andra människor? 
 • Trygghet, hur ser en trygg skola ut? När är du trygg? Hur ser en otrygg skola ut? 
 • Emojis betydelser i sms, spel och andra digitala verktyg. 
 • Trygg på nätet? Chat, webbsidor, spel etc.
 • Kan man säga vad man vill på nätet? 
 • Kamratskap och värdegrundsarbete.
 • Vad gäller när du är ute på internet och surfar? Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Sh  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Sh  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  Sh  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  Sh  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3