👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SA19b Guds och människosyn

Skapad 2021-09-23 20:33 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Religionskunskap
I det här området kommer vi att arbete med de som kännetecknar de fem världsreligionerna kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism samt se över religionernas guds- och människosyn.

Innehåll

Moment 2. Guds och människosyn

Guds och människosyn

V38-42

 

För E (gäller alla):

·         Lämnat in minst 2 korsord

·         Godkänd inlämning av uppgift Kastsystemet.

·         Fått högst 1 fel på quizen och guds och människosyn.

 

Prov Guds och människosyn D-A

______________________________________________________________________

 

V38 Lektion 1: Frågesport, korsord 1 st

Frågesport 35 min

Rast/ korsord 15 min (rättning)

Genomgång 20 min

 

V38 Lektion 2: Gå igenom momentsplanering och examination.

Arbeta med korsord, 1-2 st Abrahamitiska
Klar? Läs i boken om de abrahamitiska religionernas gudssyn. Fundera på vad de har gemensamt samt vad som skiljer dem åt.

Gör kahoot.

 

V39 Lektion 4: Se klipp buddhismen

Gör korsord buddhismen
Klar? Gör uppgiften, lär dig mer om buddhismen

 

V40 Lektion 5: Se klipp hinduismen
Gör korsord hinduismen
Klar? Läs på om vilka som är de vanligaste gudarna/ gudinnorna samt gudssynen inom hinduismen. (mono, poly och panteism)

 

V40 Lektion 6: Gör uppgift kastsystemet.

 

 

V41 Lektion 7: Fortsätt med uppgift kastsystemet. Se klipp humanismen

Kahoot de 5 världsreligionerna.

 

V41 Lektion 8: PPT Gudssyn och människosyn
Quiz guds och människosyn + Checklista

 

V42 Lektion 9: Repetera

V42 Lektion 10: Prov

 

 

Prov Fredagen den 22/10

 

 

Uppgifter

 • Prov Guds och människosyn

 • Kastsystemet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
  Rel  -
 • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
  Rel  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument.
  Rel  E