👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 8C - USA v. 41

Skapad 2021-09-23 20:50 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
This week will be spent working with the USA. You will get the chance to learn a bit about the history and geography as well as some American words and expressions. You will also get to choose and work with a topic in your own "American Project". The assessment this week will be focused on your writing.

Innehåll

 

Monday

9.30-10.30

10.40-11.30

 

Room 251

Tuesday

11.00-12.20

 

 

Room 247

Wednesday

9.40-10.50

11.30-12.50

 

Room 244

Thursday

09.40-10.20

12.30-13.20

 

Room 251

Friday

9.30-10.20

12.40-14.00

14.10-15.30

Room 251

 

Introduction:

- Plan

- Assessment

 

American/British English:

- Clip ”The same but different”

- Clip “Differences between British and American English”

- Clip "American Accents"

 

Quizlet

 

American History (PP)

 

 

 

American History (PP)

 

The American States:

- "Chandler's dumb states game" 

 

- Map/Seterra

https://online.seterra.com/sv

(states+ big cities)

 

 

 

Movie: Forrest Gump

 

My American Project:

- Format (template)

- Basic grammar

- Research

- Mindmap and keywords

-  list of sources

 

My American Project:

- Research

- Mindmap and keywords

-  list of sources

 

Movie: Forrest Gump

 

Vocabulary test

 

My American Project:

- Presentation of your research in small groups

 

- Writing: 

Digiexam 

(mindmap and keywords)

 

Movie: Forrest Gump

Homework for Friday

Vocabulary from quizlet

Quizlet: https://quizlet.com/es/608365623/usa-flash-cards/ 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska: Skriva

Bedömningsmatris i engelska: Skriva

På väg mot E
E
C
A
Struktur och styckeindelning
Texten saknar struktur och stycken vilket gör att innehållet blir svårförståeligt. Inledning och avslutning saknas.
Texten har viss struktur och det finns försök till styckeindelning. Inledning och avslutning saknas.
Texten har struktur med inledning och avslutning samt styckeindelning.
Texten har en mycket klar struktur med inledning och avslutning samt styckeindelning.
Innehåll
Texten förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt.
Textens innehåll är ganska kortfattat men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Textens innehåll är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Texten förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Texten beskriver, förklarar, diskuterar och/eller jämför.
Meningsbyggnad
Textens meningsbyggnad felar och ofta används svensk ordföljd.
Textens meningsbyggnad är till stor del korrekt men enkel.
Textens meningsbyggnad är korrekt och har en strävan efter variation.
Textens meningsbyggnad är både korrekt och varierad.
Grammatik
Texten visar stora brister i tillämpningen av grammatiska regler vilket stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler vilket till viss del stör läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
Texten innehåller ett enkelt och begränsat ordförråd.
Texten innehåller ett relativt enkelt ordförråd med försök till variation.
Texten innehåller ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat för uppgiften.
Texten innehåller ett avancerat och varierat ordförråd som passar för uppgiften.
Stavning
Stavningen brister på ett sådant sätt att det stör textens budskap.
Stavningen är relativt korrekt men felar ändå på ett sådant sätt att det ibland stör textens budskap.
Texten innehåller få formella fel som inte stör textens budskap.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.