👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan åk 4 - tala, läsa, skriva

Skapad 2021-09-23 21:41 i Ingels skola Rättvik
Grundskola 4 Svenska
I ämnet svenska kommer vi bland annat att arbeta med olika typer av texter ur Klara Svenskan Tala Läsa Skriva för åk 4. Ni kommer att få tala, skriva och läsa om de olika texternas struktur och innehåll. De texttyper vi ska arbeta med är: -återberättande text, -faktatext, -berättande text och -instruerande text.

Innehåll

Mål

I svenskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

 • förstå hur en återberättade text är uppbyggd
 • tala, skriva och läsa olika återberättande text
 • förstå hur faktatexter är uppbyggda
 • tala, skriva och läsa olika faktatexter
 • förstå hur berättande texter är uppbyggda
 • tala, skriva och läsa olika berättande texter
 • förstå hur instruktioner är uppbyggda
 • tala, skriva och läsa instruktioner

Arbetsgång

 • vi kommer att använda läromedlet Klara svenskan 4 som grundläromedel
 • vi kommer att öva oss på strukturen för återberättande, berättande, fakta- samt instruerande texter

Bedömning

 • arbete under lektionerna
 • skriftliga uppgifter
 • muntliga presentationer

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6