👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell med skräcktema

Skapad 2021-09-23 21:34 i Bohusskolan Ale
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska arbeta i några veckor med att skriva en novell inom temat skräck.

Innehåll

Målet med undervisningen

Utvecklas i förmågan att skriva en berättande text på ett gestaltande sätt och att använda skiljetecken på rätt sätt.

 

Så här ska vi arbeta

Öva tillsammans

Skriva enskilt på datorn

Kompisbedömning

Utveckla och förbättra texten

 

Det här ska bedömas

Enligt kunskapskraven kommer jag, i slutet av området, bedöma:

- Novellens uppbyggnad med inledning, handling, lösning och slut.

- Förmågan att skriva en text med gestaltande beskrivningar.

- Användningen av skiljetecken.

- Förmågan att se vad som behövs utvecklas i texten med hjälp av checklista och respons.

 

Uppgifter

 • Skräcknovell

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Skriva berättande text, skräcknovell

E
C
A
Innehåll
Ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Någon gestaltande beskrivning av personer och miljö. Händelser räknas upp och spänningen stegras något.
Ett begripligt innehåll i förhållande till uppgiften. Några utvecklade gestaltande beskrivningar av personer och miljö. Händelser räknas upp, spänningen stegras och upplevelser förmedlas i viss mån.
Ett tydligt innehåll i förhållande till uppgiften. Några välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer och miljö. Händelser räknas upp, spänningen stegras och upplevelser förmedlas och värderas.
Struktur
Händelseförloppet är i huvudsak sammanhängande och begripligt genom i huvudsak fungerande inledning, huvuddel med minst tre händelser, vändpunkt och slut. I huvudsak samma berättarperspektiv används.
Händelseförloppet är sammanhängande och begripligt genom fungerande inledning, huvuddel med minst tre händelser, vändpunkt och slut. Samma berättarperspektiv används. Ansatser till styckeindelning finns.
Händelseförloppet är sammanhängande och tydligt genom fungerande inledning, huvuddel med minst tre händelser, vändpunkt och slut. Samma berättarperspektiv används. Styckeindelning används på i huvudsak korrekt sätt.
Språk
Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempus används med viss säkerhet. Dialog finns med och används med viss säkerhet.
Ordvalet är relativt varierat Meningsbyggnaden är fungerande och uppvisar viss variation. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten. Dialog finns med och används korrekt i större delen av texten.
Ordvalet är varierat och höjer textens kvalitet. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad. Tempus används på ett riktigt sätt. Dialog används på ett väl fungerande och varierat sätt.
Skrivregler
Fler stavfel finns, men de stör inte förståelsen Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Några stavfel finns. Stor/liten bokstav och olika skiljetecken används med rätt god säkerhet.
Få stavfel finns. Stor/liten bokstav och olika skiljetecken används med god säkerhet.