👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 2 Massmedia, källkritik och samhällsfrågor

Skapad 2021-09-23 21:22 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Samhällskunskap
I detta moment kommer vi att titta lite närmare på hur massmedia fungerar, vad källkritik är samt hur man kan tänka mer källkritiskt. Ni kommer också få möjlighet att sätta er in lite djupare i en samhällsfråga.

Innehåll

Moment 2: Massmedia, källkritik och samhällsfrågor

V39-42,45-46

Examination:

E uppgift massmedia

E uppgift källkritik

E-A skriftligt arbete utifrån vald samhällsfråga+ källkritik inlämning sön 21/11 v46

 

V39 Lektion 1:

Genomgång lektionsplanering och examination

Arbeta med del 1 Massmedia

 

V39 Lektion 2:

Arbeta med del 2 Sociala medier

 

V40 Lektion 3: Fortsätt arbeta med massmedia/sociala medier

 

V40 Lektion 4: Källkritik

V40 Lektion 5: Källkritik

V41 Lektion 6: Källkritik på nätet

V41 Lektion 7: Genomgång: Vad är samhällsfrågor, hur undersöker man samhällsfrågor. Hur ska jag göra min undersökning?

V41 Lektion 8: Välj samhällsfråga samt metod för undersökning.

V42 Lektion 9: Börja arbeta med samhällsfrågor

V42 Lektion 10: Fortsätt arbeta med samhällsfrågor

V42 Lektion 11: Religion

V45 Lektion 12: Fortsätt arbeta med samhällsfrågor

V45 Lektion 13: Fortsätt arbeta med samhällsfrågor

V45 Lektion 14: Religion

V46 Lektion 15: Religion

V46 Lektion 16: Fortsätt arbeta med samhällsfrågor

V46 Lektion 17: Fortsätt arbeta med samhällsfrågor

Inlämning sön v46

 

Uppgifter

 • Slutbetyg

 • Examinerande uppgift Samhällsfrågor

 • Uppgift Källkritik

 • Uppgift Massmedia

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka.
  Sam  -
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsaker och konsekvenser samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  A
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  C
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E