👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska för åk 6, Skills Unit 1 - 2

Skapad 2021-09-24 06:54 i Norrgärdsskolan Södra Norrtälje
Planering för läromedlet Skills 6, Unit 1 och 2
Grundskola 6 Engelska
Du kommer att få lära dig beskriva olika saker i text och muntligt, hur man skriver mail på ett riktigt sätt och att skriva dagbok. Dessutom får du lära dig mer om Australien.

Innehåll

Engelska för åk 6, Skills 6, Unit 1 - 2

1. Engelska för åk 6, Skills 6, Unit 1 - 2

- possessiva pronomen

- verb + preposition

- adjektiv, this/that, these/those

- uttryck för länder, nationalitet och språk

- tidssträcknings (decennium, århundrade, millennium)

- oregelbundna verb

- beskrivande text

- e-mail och dagbok

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få läsa texter och lyssna på talad engelska i olika sammanhang, t ex via filmer och hörövningar i workbook. Du kommer också att få skriva korta texter och tala engelska med dina kamrater och med läraren.

5. Bedömning

Läraren kommer att bedöma hur du deltar muntligt i genomgångar och andra talövningar, du kommer att få visa att du förstår talad och skriven engelska i olika sammanhang, bland annat genom en liten diagnos i slutet av arbetsområdet.

6. Kunskapskrav

När Unit 1 - 2 är avslutat förväntas du kunna följande:

- Beskriva något i tal och skrift

- Formulera dig i mail på ett korrekt sätt

- Skriva dagbok

- Använda possessiva pronomen, komparera adjektiv och kunna böja de vanligast oregelbundna verben.

 

7. Matris

Se nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska för åk 6, Skills 6, Unit 1 - 2

Deltagit
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Höra
Du kan förstå en muntlig beskrivning.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du har deltagit i undervisningen och är på väg att nå målen.
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Läsa
Du kan läsa och förstå en beskrivning och ett e-mail
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du har deltagit i undervisningen och är på väg att nå målen.
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texer om välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala
Du kan ge en muntlig beskrivning av något, som är möjlig att följa för någon annan.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du har deltagit i undervisningen och visar att du är på väg att nå målen.
Du visar att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du visar att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du anpassar dig i någon mån till syfte, mottagare och situation.
Skriva
Du kan skriva en beskrivning av något, som någon annan kan följa och förstå. Du kan formulera ett e-mail på ett korrekt sätt.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du har deltagit i undervisningen och är på väg att nå målen.
Du visar att du kan formulera dig enkelt och begripligt i skrift med fraser och meningar.
Du visar att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i skrift.
Du visar att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar i skrift.