👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2021-09-24 07:41 i Grundsärskolan 1-9 Färgelanda
Grundsärskola 1 – 6 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Svenska

I ämnet svenska kommer du att få träna på att läsa och skriva tillsammans med en fröken.

Du kommer att få arbeta självständigt med läsning och skrivning.

Med hjälp digitala verktyg (Ipad och dator) kommer du att använda olika appar och skrivverktyg.

Du kommer att få skriva kortare meningar utifrån dina kunskaper.

Vi kommer att läsa böcker där vi kommer att reflektera över bokens innehåll.

Du kommer att få skriva faktatexter och recept på datorn

Du kommer få skriva för hand och på digitala verktyg.

Vi kommer att träna på alfabetet och sambandet mellan ljud och bokstav.

Du kommer att få presentera en faktatext för dina kamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  4-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  4-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  4-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  4-6