👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enigma

Skapad 2021-09-24 09:25 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3
Enigma är en lek där deltagarna gemensamt ska ta sig igenom en "osynlig labyrint". Vi övar problemlösning, samarbete och instruktion i denna roliga lek.

Innehåll

Enigma

Material:

 • 24 - 32 rockringar
 • 1 - 2 koner
 • För de yngre eleverna kan det vara bra att använda färgade band att knyta runt ena handen så att de får hjälp att skilja på höger och vänster.
 • Papper eller liten whiteboard att rita upp karta på.

Plats: Skolgård, idrottssal eller annan rymlig plats.

Tidsåtgång: Cirka 30 minuter.

Gruppstorlek: Leken går att göra med nästan hur stora grupper som helst om den används som rastaktivitet eller liknande. Vid syftesstyrd "lek" är det bra om antalet elever inte överstiger cirka 15.

Syfte: Leken tränar många olika förmågor: Minne, följa instruktioner, lyssna på kamrater, turtagning samt positionsord (framåt, bakåt, höger, vänster med mera). Den fungerar även som en "analog" ingång till programmering.

Förberedelser: Lägg ut rockringarna i ett "rutmönster" (till exempel 4x8). Ställ ut konerna som startpunkt/ingång till labyrinten. Pedagogen ritar upp en hemlig karta på papper/whiteboard.

Genomförande: Eleverna står på kö bakom ingången. Den första eleven väljer en av rockringarna att kliva in i. Pedagogen meddelar om det är "rätt" eller "fel" rockring. Om det är "rätt" får eleven försöka med en ny rockring. Om det är "fel" ställer sig eleven sist i kön och nästa elev börjar om från början. Det är jätteviktigt att understryka för eleverna att de klarar uppgiften tillsammans och att de inte väljer "fel" utan att de har otur i valet! Gruppen ska nu hjälpa eleven att minnas banan så långt de har kommit. De ska ge instruktioner till den elev som är i labyrinten genom att säga: "Gå till höger/vänster/framåt/bakåt". Svårighetsgraden i labyrinten kan ökas succesivt och anpassas till den aktuella elevgruppen. Det är bra att börja med de grundläggande begreppen (höger/vänster och framåt) med de yngre eleverna. Det är då viktigt att de alltid har kroppen vänd åt samma håll i labyrinten. När de blivit mer vana kan fler riktningar och positioner introduceras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11