👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2021-09-24 09:19 i Centralskolan Tierp
Vad är teknik?
Grundskola 2 Teknik
Vad är teknik?

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

-Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Undervisningens innehåll: Vad?

Te  1-3 Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Te  1-3 Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Te  1-3 Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Te  1-3 Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid

Undervisningens innehåll: Hur?

Med hjälp av VÖL, kommer eleverna att vara mer delaktiga i sitt lärande.

Vi kommer att samtala om teknik i vår vardag.

Vi kommer att titta på olika enkla uppfinningar som finns i vår omgivning.

Vi kommer att titta på film om uppfinnare och deras uppfinningar.

Vi kommer att göra några enkla konstruktioner

Kunskapskrav (för år 3)

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Bedömning

Genom samtal på lektionerna kommer du att få namnge något vanligt verktyg och någon teknisk uppfinning som är till hjälp för människan.