👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsgrupp

Skapad 2021-09-24 09:21 i Björkhaga förskola Örebro
Förskola
Den här terminen kommer barn födda 2016 från Blåsippan och Vitsippan gå till skogen och närområden som finns omkring förskolan. Vi vill utveckla barnens fantasi, kreativitet, hälsa och välbefinnande, motorik, teknik och även arbeta med språk och matematik, samt förståelse djur och natur.

Innehåll

Vad

Barn från Vitsippan och Blåsippan går tillsammans ut i skogen och närmiljön och med pedagogerna upptäcker och utforskar vi miljön. Vi vill väcka deras nyfikenhet och utöka deras kunskaper kring olika områden. 

Vem / Vilka

Barnen samt pedagoger.

Hur

Vi går till olika ställen i vår närmiljö och utifrån planering så är det ibland bestämt vart vi ska och ibland utgår vi från barnens önskemål till vilken plats de vill besöka. När vi kommer fram samlas vi, samtalar om hur och vad man får göra i skogen och så äter vi  frukt och går igenom vad som skall hända. Leken har en central roll i vår vistelse i skogen Och pedagogerna är med som medupptäckare och även ibland med i leken. Vi tycker det är viktigt att lyssna på barnens funderingar, frågor och tankar och tillsammans har vi olika problemlösningar. Pedagogerna erbjuder aktiviteter i skogen som knyter an till läroplansmål och planeringar för förskolan. Det vi gör dokumenteras tillsammans med barnen. Materialet vi använder oss av är penna, block, läsplatta och naturmaterial som finns i skogen.

Mål

Vårt främsta mål är att barnen skall utveckla förståelse för djur och natur, samt förbättra sin hälsa och stimulera sin fantasi och lusten att leka och lära.

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet,och lust att leka och lära.

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, kordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och välbefinnande.

Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur.

Erbjuda olika miljöer där barnen får utmanas inom språk, matematik, natur och teknik

Var

Skogen och närmiljön.

När

Vi går oftast till skogen i våra olika skogsgrupper på onsdag förmiddag.

Varför

Vi vill att barnen skall känna till att det finns olika miljöer i vårat närområde. Att de ska känna sig trygga att vara i skogen, parker och andra områden i närheten av förskolan. Vi vill att barnen ska kunna använda sin kreativitet och fantasi. Naturen erbjuder material som vi kan använda oss utav för att väcka barnens intresse för naturen. Där finns allt material för barnen att uppnå våra läroplansmål.

 

Dokumentation

Vi tar med ipaden till skogen och dokumenterar barnens aktiviteter som vi publicerar till vårdnadshavarna på Unium. I skapande aktiviteter använder vi naturmaterial på plats eller tar med oss till förskolan, som vi sedan sätter upp på väggen som en dokumentation för barnen och även vårdnadshavarna som ser detta på unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18