👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation

Skapad 2021-09-24 09:58 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Multiplikation är betydligt mer än att automatisera tabellerna.

Innehåll

 

Mål / Vad ska du lära dig

Du ska lära dig att observera multiplikation i vardagen samt känna till de fyra olika sätt som multiplikation kan angripas på; lika stora grupper, rektangel/ area formationer, multiplikativa jämförelser och kartetisk produkt. Du ska kunna växla mellan olika matematiska representationer; fysisk, verbal, bild, numerisk och symbolisk. 

Du ska veta och kunna förklara att/ hur den kommutativa lagen gäller i multiplikation. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta för att synliggöra multiplikation på olika sätt och genom att granska verklighetsbaserade situationer i vardagen. 

 • lika stora grupper (Ex. 7 påsar äpplen med 5 äpplen i varje påse).
 • rektangel/ area formationer (ex. räkna rutor i en chokladkaka eller ägg i en äggkartong). 
 • multiplikativa jämförelser (Ex. Hur mycket är fyra gånger så mycket som tre?)
 • kartetisk produkt (hitta så många kombinationer som möjligt av en viss mängd).

Vi kommer att arbeta med flera matematiska representationer; fysisk, verbal, bild, numerisk, symbolisk och växla mellan dessa för att utveckla problemlösningsförmågan. 

Vi använder visuellt/ konkret material; rutmönster, tallinje, grupperingar, upprepad addition.

 

Bedömning/ Så här visar du att du kan

Du kan använda olika matematiska representationer och växla mellan dessa samt förklara hur du löser en uppgift med multiplikation. 

Viktiga begrepp

multiplikation, faktor, produkt, kommutativa lagen.

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3