👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt Ön

Skapad 2021-09-24 10:19 i Freinetskolan Hugin Freinet
I det här projektet ska ni få arbeta med ett skrivprojekt som ska mynna ut i en roman, "Ön".
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att arbeta med ett skrivprojekt som heter "Ön". Du kommer att skriva en roman bestående av fem kapitel med tillhörande bilder. Varje del tränar på något specifikt, till exempel fängslande inledning, person- och miljöbeskrivningar.

Innehåll

Undervisning (arbetsformer och lärande)

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Ön".
 • Du får träna på att skriva på olika sätt, t.ex skriva ett brev, använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger.
 • Du får också läsa igenom dina kamraters texter och du får ge och ta emot respons på texterna.

Du kommer att arbeta med ett kapitel i taget. Inför varje kapitel jobbar vi tillsammans med olika metoder för att strukturera och bygga upp en berättelse. Vid varje kapitel fokuserar vi på olika sätt att skriva, se nedan:

 1. Första delen: Att skriva spännande
 2. Andra delen: Att beskriva miljön
 3. Tredje delen: Att beskriva personer
 4. Fjärde delen: Dramaturgi
 5. Femte delen: Konsten att avsluta

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • skriva berättande texter
 • hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • kunna ge respons
 • kunna ta respons och omarbeta din text utifrån det
 • kunna följa en planering för ditt skrivande
 • skriva olika slags texter, dialog, beskrivningar, brev mm
 • använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • skriva berättande texter
 • hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • ge respons
 • ta respons
 • följa en beskrivning för ditt skrivande
 • skriva olika slags texter t.ex. dialog, beskrivningar, brev
 • använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6