👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans (Takt/Rytm)

Skapad 2021-09-24 11:31 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Lektion 1 Uppvärmning Mål med lektion 1 - 3 Visa hela dansen Genomgång av steg, främst block 1 - 3 Träna på att räkna från 1 - 8 i takt till musiken Lektion 2 Uppvärmning Repetera mål Rep block 1 - 3 Genomgång block 4 - 5 Träna på steg och takt Bedömn. om man ev inte närvarar under lektion 3 Lektion 3 Uppvärmning Träna och bedömning

Innehåll

Länk till video, med den låt och de steg vi ska använda oss av

https://youtu.be/BBZmBQmchE4

Lycka till!

 

Förenklade Mål:

Orange: 

Dansar med de steg som vi lärt oss. 

Använder till viss del rörelserna i takt och klarar vissa övergångar mellan blocken.

 

Beskriver på ett enkelt sätt hur aktiviteterna påverkar den egna fysiska förmågan och hälsan. Få exempel utan förklaringar.

Gul:

Dansar med de steg som vi lärt oss. 

Använder till stor del rörelserna i takt och klarar flertalet övergångar mellan blocken.

 

Beskriver till stor del hur aktiviteterna påverkar den egna fysiska förmågan och hälsan. Några exempel med förklaringar.

Grön: 

Dansar med de steg som vi lärt oss. 

Använder rörelserna i takt och klarar alla eller nästan alla övergångar mellan blocken.

 

Beskriver hur aktiviteterna påverkar den egna fysiska förmågan och hälsan. Flera exempel med förklaringar.

Matriser

Idh
Dans (Takt/Rytm)

🟥
🟧
🟨
🟩
Genomförande och Anpassning
Genomför inte dans med sammansatta motoriska grundformer och/eller anpassar inte sina rörelser till viss del till musiken Takt och övergångar mellan steg
Genomför dans med sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser till viss del till musiken Takt och övergångar mellan steg
Genomför dans med sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser till stor del till musiken Takt och övergångar mellan steg
Genomför dans med sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser musiken
Utvärdering
Värderar inte hur aktiviteterna påverkar den egna fysiska förmågan och hälsan. Svar uteblir eller bra/dåligt
Värderar på ett enkelt sätt hur aktiviteterna påverkar den egna fysiska förmågan och hälsan. Få exempel utan förklaringar
Värderar på ett utvecklat sätt hur aktiviteterna påverkar den egna fysiska förmågan och hälsan. Få exempel med förklaringar
Värderar på ett välutvecklat sätt hur aktiviteterna påverkar den egna fysiska förmågan och hälsan. Några exempel med förklaringar Tex. olika delar i dansen som påverkar olika