👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2021-09-27 08:16 i Förskolan Lammet Mönsterås kommun
Förskola
Alla i vår verksamhet har samma värde och ska uppleva att de är trygga och trivs.

Innehåll

Var är vi nu?

Förskolan har startat upp höstterminen med nya barngrupper då vi flyttar barnen efter ålder tillsammans med pedagog för att skapa trygghet och sammanhållning. Norrgården består av 20 barn i åldern 3-4 år.

 

Vart ska vi?

Barnens bästa ska komma i första rummet. Vi vill förmedla att alla barn är olika men har lika värde oavsett de olikheter som kan finnas i en barngrupp samt att barnen ska uppleva att de är trygga och trivs. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

 

Vad är nästa steg?

Vi använder oss av värdegrundsmaterial Kanin och Igelkott

Vi läser och dramatiserar andra  sagor som handlar om värdegrund.

Vi för fortlöpande värdegrundsdiskussioner och samtalar med barnen om att alla människor är olika och kan uppleva händelser på olika sätt.

Vi delar in barnen i grupper för att alla ska få komma till tals och bli sedda

Vi ger barnen  förutsättningar att lösa konflikter själva med stöd av oss pedagoger.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18