👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkitektur

Skapad 2021-09-27 09:53 i Östergårdsskolan Halmstad
Vem ritar och bygger alla hus? Vi kommer lära oss om arkitektur i olika delar av världen, använda oss av våra förkunskaper inom perspektivritning för att rita och bygga egna kreativa hus under 12 veckor.
Grundskola 9 Bild
Vem ritar och bygger alla hus? Vi kommer lära oss om arkitektur i olika delar av världen, använda oss av våra förkunskaper inom perspektivritning för att rita och bygga egna kreativa hus under 12 veckor.

Innehåll

Syfte

I undervisningen ska vi utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder inom perspektiv och arkitektur.

Vi arbetar för att utveckla kreativiteten där du arbetar på ett undersökande och problemlösande sätt.

Vi tittar på historiska byggnader och lär oss om olika arkitekter.

 

Innehåll

1.     Du kommer att få se byggnader från olika delar av världen och lära dig om några arkitekter. Frank Lloyd Wright- Falling Water, Léonié Geisendorf- Den råa betongen och Rahel Belatchew- Belatchew labs.

 Du kommer titta på konstnären Felipe de Castro och utgå/få inspiration från hans verk och skapa egna.

  Du kommer att välja ett objekt där du ritar din byggnad i centralperspektiv eller 2-punktsperspektiv.

 Vi kommer se film hur man bygger/konstruerar miniatyrhus för att sedan under 6 veckor kunna bygga husen i bla kartong.

 

Begreppslista

  • Lodrät
  •  
  • Vågrät
  •  
  • Diagonal
  •  
  • Gränspunkt
  •  
  • Perspektiv

Matriser

Bl
Arkitektur

E
C
A
Presentation
Jag presenterar mina bilder med viss koppling till ämnesspecifika begrepp
Jag presenterar mina bilder med relativ god koppling till ämnesspecifika begrepp
Jag presenterar mina bilder med god koppling till ämnesspecifika begrepp
Bildframställning
Jag framställer berättande och informativa bilder med ett enkelt men genomarbetat bildspråk
Jag framställer berättande och informativa med ett utvecklat och väl genomarbetat bildspråk.
Jag framställer berättande och informativa med ett välutvecklat och mycket väl genomarbetat bildspråk
Bildframställning
Jag utvecklar egna idéer med viss hjälp inom ämnesområdet med inspiration från Felipe de Castros verk
Jag utvecklar egna idéer inom ämnesområdet med inspiration från Felipe de Castros verk.
Jag utvecklar egna kreativa idéer inom ämnesområdet med inspiration från Felipe de Castros verk.
Redskap för bildframställning
Jag kan kombinera olika former, färger och bildkompositioner på ett fungerande sätt.
Jag kan kombinera olika former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande och genomarbetat sätt.
Jag kan kombinera olika former, färger och bildkompositioner på ett mycket väl fungerande och genomarbetat sätt.
Redskap för bildframställning
Jag använder tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerade sätt och prövar hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Jag använder tekniker, verktyg och material på ett väl fungerade och kreativt sätt, prövar och omprövar hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Jag använder tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt. Prövar och omprövar systematiskt hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Drivkraft
Jag bridrar under arbetsprocessen till att formulera och välja handlingsalternativ som leder mitt arbete framåt.
Jag formulerar och väljer under arbetsprocessen alternativ som leder mitt arbete framåt.
g formulerar och väljer, under arbetsprocessen kreativa alternativ som leder arbetet framåt.
Reflektion
Jag ger enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitén i bildarbetet.
Jag ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitén i bildarbetet.
Jag ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitén i bildarbetet.