👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekskogens 5-årsgrupp

Skapad 2021-09-27 15:00 i Ekskogens förskola Alingsås
Förskola
Regnbågsgruppen, en grupp för våra blivande 6-åringar på ekskogens förskola.

Innehåll

Syfte - varför?

Vi vill skapa en grupp för våra blivande 6-åringar. Vi är två avdelningar som har barn i den åldern.

Vi vill att barnen ska börja leka över gränserna/avdelningarna. Lära känna varandra inför skolstart, det blir en trygghet att känna fler kompisar.

Våra träffar ska vara lustfyllda och väcka nyfikenhet för sitt lärande och utveckling, stärka sin självkänsla och bli mer självständig.

Jag vill! Jag kan! Jag vågar!

 

Mål:
Vi har valt följande mål ifrån läroplanen för förskolan.  

- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

- förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.


Var är vi? (Nuläge)


I dagsläget har vi precis startat upp en ny verksamhet för våra blivande 6- åringar. Under höstterminen kommer vi att träffas en dag i veckan. Vårt mål är att träffas flera dagar under vårterminen och förbereda barnen inför skolstarten ännu mer. Barnen är nyfikna, förväntansfulla och vill ha nya utmaningar. 

 

Vart ska vi?

 

Vi vill ge barnen verktyg att klara av det sociala samspelet, kommunicera med varandra, samarbeta, förhandla och visa empati. Vi vill ge barnen förutsättningar för att bli mer självständiga i olika situationer såsom påklädning, mat och toalettbesök.

Vi vill att barnen ska kunna lyssna på varandra och kunna ta instruktioner som dem blivit tilldelade.

Att kunna koncentrera sig korta stunder, som under samling och arbete.

 

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 

Vi kommer att arbeta med gruppstärkande lekar som träna barnen det sociala samspelet och utveckling. Uppdragskort, för att utmana och ge barnen möjlighet att lösa olika uppgifter på varierade sätt. Även olika problemlösningar som dem tillsammans kan hjälpas åt att lösa. Vi kommer även bekanta oss med alfabetets bokstäver, siffror, former och TAAK.

 

Vad ska och hur ska vi dokumentera

Vi kommer att dokumentera genom att skriva på unikum varje vecka om vad vi har gjort och vad vi har fått vara med om. Vi kommer även att sätta upp olika alster i vår lokal för att synliggöra arbetet som barnen har gjort tillsammans.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö 18