👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 "Bråk" tom v 42

Skapad 2021-09-27 15:38 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 8 Matematik
Varför ska man förstå matematik? I detta arbetsområde kommer vi att säkerställa att vi får en rättvis, lika stor del som alla andra, av tårtan eller pizzan som vi ska dela på. Vi ska lära oss vad ett bråk är, delar av det hela, mer än en hel, jämförelse mellan bråk, olika bråk men lika stor del, förkortning och förlängning av bråk, del av ett antal, räkna ut delen, fyra räknesätten med bråk och bråk i decimalform.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

När eleverna arbetat med det här kapitlet ska de kunna:

 • vad ett bråk är
 • skriva ett bråk i bråkform och blandad form
 • jämföra storleken på olika bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal
 • addera och subtrahera bråk med olika nämnare
 • skriva om bråk till decimalform

Mål för talområdet: Bråk

 • kunna storleksordna tal i bråkform med samma nämnare och bråk med olika nämnare
 • kunna förenkla bråk genom att förstå att t.ex. 5/15 är samma som 1/3 och varför (att se ”ettan”)
 • kunna förkorta och förlänga alla bråk
 • kunna välja lämplig strategi för att beräkna ”del av antal”. Till exempel hälften-hälften, dela det hela, del av bitar
 • se kopplingen mellan division och tal i bråkform, t ex att 3 delat på 4 kan ses som 3 fjärdedelar
 • se kopplingen mellan blandad form och bråkform
 • förstå innebörden och vikten av helheten vid bråkräkning

 

Mål för de högre betygen:

 Att dessutom:

 • kunna jämföra alla tal i bråkform och avgöra storleken på dem
 • förstå vad ett primtal är och hur det kan användas för att avgöra när ett bråk är förkortat maximalt
 • kunna hantera additioner, subtraktioner, multiplikationer och divisioner av bråktal med olika nämnare på ett sätt som innebär att man förstår vad man gör 
 • kunna addera och subtrahera bråktal med olika nämnare genom att skapa gemensam nämnare

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

 • Måndagar gör vi gruppuppgifter och redovisar dem

 • Tisdagen har vi ett teoripass där vi går igenom teorin bakom gruppuppgifterna och letar felsvar och olika sätt att resonera. Genomgångar på tavlan.

 • Fredagen räknar vi själva, i boken (Formula 7) eller på lösa arbetsblad

Vi tränar problemlösning, att förklara på olika sätt

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

IblI  Ibland väljer vi att dela upp klassen i olika delar beroende på vad man känner att man behöver hjälp med. Är det svårt med bråk? Går det ganska så bra? Behöver jag extra utmaningar? Till hjälp finns flera mattelärare som kan formera sig i olika grupper beroende på vad som behövs just då. En lektor och en speciallärare finns också att tillgå för planeringen av och genomförande av vissa lektionspass.  

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Du kommer att få visa dina förvärvade kunskaper i avsnittet med ett prov den 12 oktober. Du kommer att få en separat matris för de kunskaper du ska visa. 

 

 

Matriser

Ma
Kunskapskrav från Lgr11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förståelse och metod
Har delvis förstått problemet och Väljer metod utan någon synbar motivering som bara delvis fungerar.
Har nästan helt eller helt förstått problemen och väljer lämplig metod för att lösa problemet.
Har helt förstått problemen. Väljer lämpliga metoder genom att generalisera metoden.
Genomförande och analys
Har gjort försök att lösa delar av uppgiften.
Har i huvudsak löst uppgiften men lösningarna kan innehålla vissa brister.
Lösningarna är korrekt genomförda med analyser av resultaten som går att generalisera.
Redovisning och matematiskt språk
Har inte redovisat mer än svar på delar av problemet. Saknar helt eller nästan helt förklaringar. Redovisningen är möjlig att följa och omfattar några delar av uppgiften.
Har en mestadels klar och tydlig redovisning som dock kan vara knapphändig. Använder ett i huvudsak riktigt språk som kan ha vissa brister.
Har en tydlig, strukturerad och fullständig redovisning. Språket är korrekt och lämpligt.