👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyta eller sjunka åk 5

Skapad 2021-09-27 20:07 i Slestadsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Fysik
I alla tider har människor funderat över varför en del saker flyter medan andra sjunker. Det här NTA-temat handlar om fenomenet flyta eller sjunka - Hur funkar det?

Innehåll

Inledning:

I NTA-temat Flyta eller sjunka kommer vi att genomföra många olika undersökningar och lära oss från dem.

 

Innehåll:

Undervisningen bygger på att du skall utföra ett antal uppdrag, där du tränar olika förmågor i ämnet.

Du kommer att arbeta i mindre grupp.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar inför alla uppdrag.

Vi kommer även att arbeta med begrepp, filmer, texter mm.

 

Arbetssätt:

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

- Planera, genomföra, utvärdera och dokumentera systematiska undersökningar kring hur flytförmågan hos olika föremål är beroende av vikt, storlek, form samt vattnets lyftkraft.

- Läsa och tolka texter om flytförmåga i naturen, hos människor och hos olika typer av farkoster som kan dyka och flyta i vatten och i luften, och diskutera likheter och skillnader mellan dessa.

- Läsa om Archimedes undersökningar och upptäckter och hur hans upptäckt betytt och påverkats människors liv. Förklara vad eleverna ska arbeta med och på vilket sätt det går till.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur väl du kan: 

 • - planera och genomföra undersökningar som rör ett föremåls flytförmåga
 • - jämföra egna och andras undersökningsresultat 
 • - dokumentera dina undersökningar i bild och text.
 • - beskriva och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga 
 • - resonera om olika sätt att ändra ett föremåls flytförmåga.
 • - berätta om Arkimedes och hans upptäckt 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Fy  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6

Matriser

Fy
Flyta eller sjunka

Nivå 1
Du behöver träna på
Nivå 2
Uppnår målen
Nivå 3
Uppnår målen väl
Använda undersökande arbetssätt
följa, förstå instruktioner och genomföra experiment
Du behöver träna på att utföra experiment utifrån givna planeringar med stöd och handledning.
Du följer skriftliga och eller muntliga instruktioner och utför experiment utifrån givna planeringar.
Du tar del av givna instruktioner och planeringar och utför experiment på ett säkert och självständigt sätt.
Förutser, jämför och drar slutsatser av resultat
reflektera, analysera förbättra undersökningen
Du behöver träna på att göra förutsägelser, jämföra dina och andras resultat och se likheter och skillnader i resultat.
Du gör logiska förutsägelser, kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på
Du gör logiska förutsägelser, kan motivera dem och föra resonemang om likheter och skillnader och kan dra logiska slutsatser
Dokumentation
med text och bild
Du behöver träna på att göra enkla dokumentationer av resultat av egna undersökningar med stöd av tabeller och andra mallar.
Du gör enkla dokumentationer av förutsägelser, undersökningar och resultat med stöd av tabeller och andra bilder.
Du gör tydliga dokumentationer av förutsägelser, undersökningar, resultat och slutsatser av egna undersökningar med stöd av tabeller och andra bilder.
Tillämpa kunskaper
begreppsförståelse och kunskapsanvändning
Du behöver träna på grundläggande kunskaper om någon faktor som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte
Du kan namnge några faktorer som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte. Du har insikt i att föremåls flytförmåga beror på dess vikt i relation till vattnets vikt.
Du har goda kunskaper om vad som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte. Du kan redogöra för flera viktiga faktorer som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte. Du kan redogöra för förhållandet mellan ett föremåls flytförmåga och dess vikt relaterat till vattnets vikt.
Berätta om Arkimedes upptäckt och vad den betytt för människors liv
Du kan med stöd berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor