👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i decimalform v 40 - 46

Skapad 2021-09-27 20:44 i Solskiftesskolan Österåker
Kapitel 2 i matematikboken Beta. Arbetsområde tal i decimalform.
Grundskola 5 Matematik
Beta - kapitel 2 Tal i decimalform

Innehåll

Beta kapitel 2: Tal i decimalform

Syfte:
Du ska bli säker på att se samband mellan tal i bråkform och decimalform. Du ska kunna utföra beräkningar i huvudet med tal i decimalform, med alla räknesätt.

 

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • Samband mellan tal i bråkform och decimalform.
 • Vilket värde en siffra representerar beroende av sin position, sin plats, i ett tal.
 • Utföra beräkningar i huvudet med tal i decimalform, med alla räknesätt.
 • Göra jämförelser mellan tal i decimalform.
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.


Följande begrepp ska du kunna efter avslutat område:

 • Bråkform
 • Decimalform
 • Platsvärde
 • Utvecklad form
 • Position
 • Tiondelssiffra
 • Hundradelssiffra

På vilket sätt kommer du att få arbeta med detta?

 • Genom gemensamma genomgångar och diskussioner där vi tränar på olika strategier för att lösa matematiska uträkningar och problem. Vi övar också på att förklara för varandra hur vi löser olika matematiska problem och uppgifter. (EPA)
 • Du kommer arbeta enskilt, i par och i grupper med olika arbetsblad och uppgifter.
 • Du kommer arbeta med matematikboken Beta utifrån olika nivåer.
 • Du kommer enskilt och i grupp med andra träna på att utveckla strategier vid problemlösning.
 • Du kommer att ha matteläxa som befäster det vi arbetar med.
 • Vi kommer också göra vissa praktiska övningar för att konkretisera matematiken.

Du visar dina kunskaper genom att:

 • Delta aktivt i diskussioner vid genomgångar samt genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.
 • Skriftligt räkna angivna uppgifter i matematikboken. Jag tittar i ditt räknehäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.
 • Muntligt redogöra för dina tankar och hur du löser matematiska problem samt vilka metoder du använder.
 • Skriva en kort avstämning veckovis som sammanfattar det vi arbetat med.
 • I slutet av kapitlet får du skriva ett prov där du får visa att du uppnått arbetsområdets mål.
 • Du har möjligheter att visa dina kunskaper på matematiklektionerna, vid eget arbete, par- och grupparbete, genomgångar, mattekollen, prov/diagnos och vid praktiskt arbete.

Grovplanering (kan komma att ändras beroende på vad som dyker upp på lektionerna):

v 40
2:1 Bråk i decimalform
v 41
2:1 Bråk i decimalform och 2:2 Addition och subtraktion
v 42
2:3 Tal med olika antal decimaler
v 43
2:4 Multiplikation och 2:5 Division
v 44 höstlov

v 45
2:6 Klasskampen, repetition, diagnos
v 46
Blandade uppgifter, träna mera och avslutande prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Kapitel 2 Matematikboken Beta

Matris för Diagnos 2 Beta

Ja
Nej
Exempel/Kommentar
Skriva givet bråktal i decimalform
Avläsa decimaltal och skriva med symboler
Skriva decimaltal i utvecklad form
Addera decimaltal
Subtrahera decimaltal
Jämföra talsstorlek (decimal- decimal; decimalform- bråkform)
Subtrahera tiondelar från heltal
Multiplicera heltal med decimaltal
Dividera decimaltal med heltal
Resonera kring vikten av decimaltecknet