👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikverkstad om vikt (massa)

Skapad 2021-09-28 06:58 i Friskolan Metis Grundskolor
Denna matematikverkstad sträcker sig under ca 3 veckor. Vi jobbar åldersblandat i åk 2 och 3. Du kommer att träna dig på att uppskatta hur tungt någonting är och mäta vikt på olika sätt.
Grundskola 2 – 3 Matematik
I alla tider har människan haft behov av att uppskatta hur tungt något är och mäta massa (vikt). Nu är det din tur att prova på olika sätt att göra just detta. Du kommer både prova på att uppskatta och mäta med icke standardiserade måttenheter och med riktiga mått så som kg, hg, g och l, dl.

Innehåll

Mål för arbetsområdet massa/vikt:

Du får utveckla din förmåga att förstå idén med att mäta vikt. Med hjälp av olika föremål får du träna dig i att uppskatta och mäta vikt. Du kommer att öka dina kunskaper om måttenheterna kilo (kg), hekto (hg) och gram milligram - g)

Undervisning

Vid tre pass, under tre veckor, arbetar åk 2-3 tillsammans i par och grupp med olika uppgifter som syftar till en ökad förståelse för mätning av vikt. Vi kommer att använda icke standardiserade måttenheter men också standardiserade vikter som kg, hg och g. 

Pass 1 och 2 ägnas åt att uppskatta vikt samt att mäta med icke standardiserade måttenheter, t ex ett antal limstift, pennor och kaplastavar. Vi ska också försöka att "pricka kilot" genom att hitta föremål som väger så nära ett kilo som möjligt. Under pass 3 mäter vi också vikt med hjälp av vikter och du får träna på att skriva vikt med olika enheter såsom kilo, hekto och gram. 

Vi tittar också på ett par avsnitt av UR-serien Mattemacken, om kilo, hekto och gram. 

I arbetsområdet bedöms hur du utvecklar din förmåga att: 

- lösa problem med hjälp av viktmätning, på egen hand och i par/grupp.
- uppskatta vikt, både med påhittade mått (icke standardiserade mått) och med måttenheterna gram, hekto och kilo.
- förstå vilka måttenheter som passar vid mätning av vikt för olika olika föremål. Kilo - tunga saker, gram - lätta saker
- få en känsla för hur tungt ett kilo, ett hekto och ett gram är.

- samarbeta med din kamrat/grupp, lyssna på andra och att berätta om vad du har lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3