👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Zebrorna HT-21 Barnkonventionen

Skapad 2021-09-28 09:13 i Emmabo Förskola Fristående förskolor
Förskola
FN:s Barnkonvention är lag sedan 1 januari 2020, och den vill vi fördjupa oss i under hösten med barnen!

Innehåll

PEDAGOGISK PLANERING för Zebrorna HT-21

Kunskapsområde: Barnkonventionen & Kompisböckerna

Läroplansmål:
Välj några mål från läroplanen som möter ert kunskapsområde. Tänk på att varje läroplansmål måste följas upp och utvärderas.

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

·       utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,’

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

• förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

• förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.Var är vi?

 

 

Vi kan se att vår barngrupp tar hand om varandra men vi vill stärka deras band till varandra genom att lyfta Barnkonventionen. Vårt arbete med barnkonventionen(kompisböckerna) ska öka barnens

Kunskap och förståelse för sina rättigheter skyldigheter.

 

 

Var ska vi?

 

Arbetet med kompistema syftar till att ge barnen strategi som de kan använda i det sociala samspelet samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra. Genom att stimulera barnens samspel, utveckla deras förmåga att bearbeta konflikter och respektera varandra.

 

*lyssna på varandra och komma överens

*säga förlåt

*prata när något känns fel

*samarbeta

*säga stop

 

Hur gör vi?

 

Genom att återkommande ha samtal om hur man är en bra kompis. Vi använder oss av temasamlingar kopplad till ” tio små kompisböckerna” som är baserad utefter barnkonventionen, att ta tillvara på de situationer och tillfällen som uppstår i barnens vardag i verksamheten. Vi kommer dokumentera på vår dokumentaionsvägg inne på avdelningen samt unikum. Efter varje läst bok för vi ett boksamtal där vi synliggör barnens tankar och idéer, samt utför någon aktivitet inne eller utomhus kopplad till dess innehåll av den bok vi läst.


 

Hur vill vi ta tillvara barnens flerspråkighet?

 

Kompisböckerna finns även i dem olika språken som vi har inne på vår avdelning då vi kommer att använda oss utav visa begrepp som barnen känner igen, exempelvis orden: stopp, förlåt, trygghet, lika värde, rätt till sin åsikt, lyssna, komma överens. Vi vill också komplettera med TAKK.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18