👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i Ma 8C och 8D kap 2 Bråk och potenser

Skapad 2021-09-28 12:23 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola 8 Matematik
Om man höjer priset med 50 % för att en vecka senare sänka priset med 50%, får jag samma pris?

Innehåll

Tidsperiod

v 40 till v 43

Lärandemål

  • Strategier för att jämföra storleken hos tal i bråkform
  • Beräkningar med de fyra räknesätt med tal i bråkform
  • Reflektera över resultat vid beräkningar med tal i bråkform
  • Uttrycka tal i potensform och grundpotensform
  • Utföra beräkningar med tal i potensform
  • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
  • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Bedömning

Bedömning sker med hjälp av prov v 43 samt vid lektionstillfällen då elever är aktiva vid diskussioner av olika lösningsmetoder och grupparbete. 

Kunskapskraven 

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.  Eleven har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i sammanhang på ett fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Eleven kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Hur ska vi nå dit?  

Genomgång på tavlan inför varje del moment.

Detaljerad planering för hela perioden med de uppgifter elever ska lösa hemma.

Länk till "youtube" klipp som är kopplade till boken för varje delmoment. 

Presentation av momentet via Teams med förklaringar och lösningar till olika uppgifter.

Instuderingsfrågor inför varje prov via Teams. 

Vi går genom de uppgifter elever väljer på tavlan och diskutera olika lösningar med bedömning av dessa lösningar.

Vid frågor om lösningar kan elever kontakta undervisande lärare alla dagar i veckan fram till kl. 19:30.

Planering har skickats till både elever och vårdnadshavare via mail.

 

Länk: Ljudfiler, träna begrepp och test:

https://webbapp.liber.se/matematikboken-y/#/2-brak-potenser

 

 

Planering och hänvisning till material

Glöm inte att du ska förklara alla dina lösningar på steg 3 och 4

v. 40

Addition och subtraktion av bråk

Läs sidorna: 83, 85 och 88

Multiplikation och division av bråk

Läs sidorna: 72, 77 och 78

Uppgifter:2031, 2033, 2035

Uppgifter: 2045, 2046, 2050, 2051, 2055, 2056, 2075, 2077, 2078, 2080 och 2081 

 https://www.youtube.com/watch?v=yjE-97Wduws

https://www.youtube.com/watch?v=VsWxlDTTlbU

 

 

v. 41

Potenser

Läs sidorna: 89 och 93

 

Uppgifter: 2090, 2091, 2092, 2095, 2098, 2101, 2117, 2118, 2119, 2123, 2124, 2125, 2127. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=vf53gQXFDyM

https://www.youtube.com/watch?v=6GR0yzWiHPU&t=200s

 

v. 42

Inför provet

Lösa extra uppgifter inför provet: via Teams

 

v. 43

Prov

 

 

 

 

Ändringar kan förekomma