👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text

Skapad 2021-09-28 13:12 i Bäckskolan Linköping
Grundskola 5 – 6 Svenska Svenska som andraspråk Geografi
Du kommer att arbeta med texttypen förklarande text. Du kommer att lära dig vad syftet med en sådan text är, hur den är uppbyggd samt vilka språkliga drag den innehåller. Läromedlet som du jobbar med är Zick Zack skrivrummet. Området avslutas med att du skriver en egen förklarande text.

Innehåll

Mål: (du kommer att lära dig)

Under det här arbetsområdet ska du:

 • Steg 1: Du ska få lära dig hur förklarande texter är uppbyggda.
 • Steg 2: Du ska få lära dig att använda beskrivande verb och sambandsord för tid och orsak, så att texten blir tydlig och lätt att förstå.
 • Steg 3: Du ska tillsammans med klassen skriva och förklara hur en glaciär bildas.
 • Steg 4: Du ska på egen hand skriva och förklara vattnets kretslopp/varför en geijser sprutar ånga rakt upp i luften.

Arbetssätt: (hur?)

Vi jobbar i boken Zick Zack skrivrummet åk 5 enligt cirkelmodellen där du i olika steg får träna på att jobba med förklarande texter.

Du deltar aktivt i lärarledda genomgångar.

Du arbetar tillsammans med din grupp och gör uppgifterna i boken.

Bedömning: (av vad och på vilket sätt)

Du kommer att bedömas efter din förmåga att:

 • förstå syftet med en förklarande text
 • använda textens struktur och uppbyggnad
 • använda de språkliga drag som är typiska för texttypen
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  SvSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  SvSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  SvSyfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Centralt innehåll
 •  Sv  4Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Sv  4-6Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 • Sv  4-6Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser

Sv Ge SvA
Skriva en förklarande text

E
C
A
Innehåll
 • Sv
Jag kan på egen hand skriva en enkel förklarande text med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag radar inte upp fakta utan kan på egen hand skriva en mer utvecklad förklarande text med beskrivningar.
Jag kan skriva en utvecklad förklarande text som har tydliga och utförliga beskrivningar.
Skriva
Struktur
Jag kan på egen hand skriva en förklarande text där strukturen går att följa.
Jag kan på egen hand skriva en förklarande text där strukturen är tydlig och jag använder styckeindelningar.
Jag kan skriva en förklarande text där strukturen är tydlig med styckeindelning och underrubriker.
Skrivregler, skiljetecken.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats och använder även kommatecken i mina texter.
Språk
meningsbyggnad
Jag skriver oftast korrekta meningar.
Jag skriver korrekta meningar. Mina meningar börjar på olika sätt.
Jag skriver varierade och korrekta meningar. Meningarna är olika långa och börjar på olika sätt.
Språk och begrepp
språklig variation begreppskunskap
Jag kan på egen hand skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval.
Jag kan skriva texter där ordvalet är varierat och jag använder några ämnesspecifika begrepp.
Jag kan skriva texter med ett varierat ordval. Jag får med flera ämnesspecifika begrepp.