Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det långa 1900-talet

Skapad 2012-04-14 10:53 i Sofielundsskolan Sollentuna
Ett arbete i år 9 om vikigare skeenden, händelser och personligheter under 1900-talet.
Grundskola 9 Historia Samhällskunskap
Under 1900-talet händer mycket som kommer att beröra alla människor på jorden. Vi ska i detta arbetsområde lära oss det viktigaste kring detta.

Innehåll

Kunskapsmål

Du ska ha grundläggande kunskaper om arbetsområdet.

För högre målnivåer identifierar du kopplingar mellan händelser i arbetsområdet och kan förklara orsaker och konsekvenser för samhället i stort såväl som för enskilda individer.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
 • Hi  E 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi  E 9
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
 • Hi  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
 • Hi  E 9
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 9
  Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Det här kommer du bl a att få lära dig mer om:

 

- första världskriget och det armeniska folkmordet

- kommunism, fascism och nazism

- andra världskriget och förintelsen

- "kalla kriget" och efterkrigstiden

- Jugoslavien konflikten

- konflikter i Mellanöstern

- betydelsefulla personer under 1900-talet.

 

 

Så här arbetar vi

Föreläsningar.

Eget faktasökande via internet och skrivna källor

Fördjupningar

Film.

Diskussioner i grupp / helklass utifrån valda händelser.
 

 

 

Bedömning

För att din lärare ska se att du förstått och tagit till dig nödvändiga kunskaper ska du kunna besvara grundläggande frågeställningar
kring lärandemålen ovan.
För högre målnivåer ska du även visa att du kan se samband mellan lärandemålen och väl förklara hur dessa hör ihop.
I din fördjupningsuppgift ska du närmare redovisa en av händelserna i lärandemålen samt också koppla en person till händelsen som du anser har varit betydelsefull i sammanhanget. Du beskriver väl hur händelsen och personen hör ihop. Valet av händelse och person gör du tillsammans med din lärare.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: