👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse i lekhallen

Skapad 2021-09-29 14:35 i Sjögårdens förskola Kristianstad
Förskola
Vi går till lekhallen för att röra oss varje onsdag.

Innehåll

Mål:

Vi vill att barnen ska-

 • våga ta för sig motoriskt.
 • känna lust att röra sig
 • kunna ta en lättare instruktion, kunna lyssna på oss eller en digital instruktion och utföra rörelser eller imitera rörelser
 • känna sig lyssnade på.
 • kunna turas om.

 

Hur ska vi uppnå detta:

 • Vi kommer utgå från barnens intresse och val av kända och nya rörelsesånger att spela upp på projektorn.
 • Vi kommer också använda oss av olika banor eller motorikutmaningar  med redskap som möjliggör träning av turtagning, mod, balans, hopp och klättring

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18