👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IMS21 - Kartkunskap (Start)

Skapad 2021-09-29 14:51 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Namngeografi, kartkunskap, inre och yttre processer
Grundskola 7 – 9 Geografi
I det här arbetsområdet kommer du att lära dig om geografins metoder, begrepp och arbetssätt.

Innehåll

Namngeografi 

 • Namn och läge på världsdelar och världshav och viktigare länder.
 • Kunna beskriva ett område på kartan med hjälp av geografiska begrepp: ö, flod, hav, kust, skog, regnskog, tundra, öken, savann, hav, berg. 
 • Namn och läge på viktiga öar, vatten, bergskedjor, regioner.

Kartkunskap 

 • Metoder i att använda en kartbok för att få kunskap om omvärlden. 
 • Kunna beskriva vädersstrecken (norr, söder, öster, väster)
 • Kunna beskriva en plats position med hjälp av absolut och relativt läge. 
 • Kunna använda sig av gradnätet (längd- och breddgrader/longitud och latitud) för att beskriva en plats absoluta läge. 
 • Tolka och använda sig av några enkla karttecken. 
 • Förstå vad skala är och hur man använder skala för att beräkna avstånd. 

Viktiga begrepp:  längdgrad, breddgrad, väderstreck, gradnät, skala, tematisk karta, flygbild, norra halvklotet, södra halvklotet, polcirkeln, norrmeridianen, tidszon, karttecken, ekvatorn.

Tidsperiod: v. 38-43

Examinationer: 

- Prov på världsdelarna och världshaven 

- Prov på Europas länder och huvudstäder 

- Prov i att kunna använda en kartbok för att hämta information om omvärlden

- Fältstudier. 

Uppgifter

 • Prov: Världsdelarna och världshaven

 • Prov: Europas länder och huvudstäder

Matriser

Ge
Förnivåer Geografi

Nivå 1
Nivå 2
E
C
A
Aspekt 1
Samspel människa samhälle och natur
Eleven visar exempel på vad ämnet geografi innebär och visar några exempel på befolkning och klimat i olika delar av världen.
Eleven har vissa kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra mycket enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Aspekt 2
Geografiska begrepp
Eleven kan förklara några enkla geografiska begrepp.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett till viss del fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Aspekt 3
Geografiska mönster för varor och tjänster
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då mycket enkla geografiska mönster av handel om kommunikation samt för mycket enkla resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel om kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Aspekt 4
Klimatförändringar och deras konsekvenser
Eleven kan tillsammans med läraren förstå vad en klimatförändring är och vad det kan ha för konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för mycket enkla resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Aspekt 5
Kartor, källor, teorier, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden med hjälp av kartor.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett till viss del fungerande sätt samt för mycket enkla resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Aspekt 6
Fältstudier, kartor och verktyg
Vid fältstudier kan eleven med lärarens hjälp undersöka området med hjälp av en enklare karta.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett till viss del fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 7
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan ge exempel på någon hållbarhetsfråga och kan ge förslag på någon lösning och någon konsekvens.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och social hållbarhetsfrågor och redogör då för mycket enkla förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och social hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.