👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 1

Skapad 2021-09-29 15:24 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Naturorienterande ämne NO innefattar ämnena, fysik, kemi och biologi.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med? 

 • Djur och växters livscykler
 • Årstidsväxlingar 
 • Svenska djur
 • Hållbar utveckling
 • NTA fasta ämnen och vätskor

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

 • Läsa anpassade texter
 • Se filmer
 • Diskutera och reflektera
 • Enkla undersökningar
 • Dokumentera naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer

Vad ska du lära dig?

 • Se förändringar i naturen och ge exempel på livscykler hos några djur och växter.  
 • Beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • Berätta om förändringar i naturen utifrån årstider.
 • Namnge några djur och växter som du kan sortera, gruppera och artbestämma. 
 • Beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur det kan återvinnas. 
 • Sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • Dokumentera dina undersökningar med text och bild. 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Vara aktiv på lektionen i samtal, diskussioner och med de uppgifter vi arbetar med. 
 • Summatima och formativa test under arbetets gång. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3