👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2

Skapad 2021-09-29 15:42 i Sundbornsskolan Falun
Vi kommer att arbeta med teknik för att väcka elevernas nyfikenhet i ämnet teknik. Syftet är även att de utvecklar sitt tekniska kunnande i en teknikintensiv värld.
Grundskola 3 Teknik
Vi kommer att titta närmare på hur vanliga husgeråd, leksaker och verktyg fungerar. Vi lär oss mer om krafter och material och om hur teknik påverkar vår vardag.

Innehåll

Syfte

Undervisning

Eleverna kommer att

 • delta i diskussioner om olika hur verktyg, leksaker och husgeråd fungerar.
 • möta några tekniska begrepp för att utveckla sitt tekniska kunnande och medvetenhet om framförallt teknik i vardagen.
 • undersöka hur olika underlag påverkar friktionen
 • undersöka hur man kan frakta och lyfta tunga föremål
 • lära sig om hjulets uppkkomst
 • undersöka hur några vanliga vardagsföremål  fungerar och hur de har utvecklats över tid t.ex cykel, telefon, elvisp, hammare
 • och kugghjulet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3