👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2021-09-29 15:41 i Everöds skola Kristianstad
Läsförståelse
Grundskola 4 – 6 Svenska
Läsförståelse

Innehåll

Syfte

Ämnet svenska har ett delområde som är Läsning. I läsning ges eleven möjlighet att utveckla sin läsförmåga, se och utveckla olika meningsbyggnad, lära  synonymer, stavning, läsa olika typer av artiklar, läsa högt och tyst, jämföra olika texter, kunna läsa mellan raderna och våga argumentera och tolka fritt. 

Mål

 • Läsa olika typer texter
 • Förstå texternas innehåll och kunna svara på frågor som är kopplade till texterna
 • Muntligt kunna sammanfatta och återberätta texterna
 • Ta del av elevers svar och åsikter
 • Träna sig på att reflektera, argumentera och analysera över texterna Bedömning

Jag kommer att titta på hur du svarar på de olika frågorna i de olika texterna, din aktivitet vid diskussioner, ditt ansvarstagande för uppgifterna och hur du tolkar texter och andras åsikter. 

Genom ett för och efter-test i LäSt kommer vi titta på din läsförståelse utveckling. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa skönlitteratur
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen läsa skönlitterära texter. Den vuxne hjälper mig med ord jag inte kan.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med flyt. Jag läser självständigt.När jag kommer till ett ord jag inte kan läsa ljudar jag.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med gott flyt. Det betyder att jag läser de flesta ord rätt.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med mycket gott flyt. Det betyder att jag i stort sett läser alla ord rätt.
Lässtrategier- läsa med flyt
Jag använder olika strategier för att läsa. T ex pekar på varje ord jag läser. Delar upp långa ord, Har en linjal under meningen, läser högt för mig själv,
 • Sv  E 6
Jag läser alla texter på samma sätt.
Jag använder någon av lässtrategierna när jag läser en text.
Jag använder några lässtrategier när jag läser en text.
Jag kan välja lässtrategi beroende på vilken text jag läser.
Lässtrategier- förstå
Jag använder olika stöd för att minnas vad jag läst. T ex tänka på egna erfarenheter, skapa inre bilder, slå upp ord jag inte förstår, dra slutsatser, tolka och läsa mellan raderna,
 • Sv  E 6
Jag läser alla texter på samma sätt.
Jag använder någon lässtrategi för att förstå den text jag läser.
Jag använder några lässtrategier för att förstå den text jag läser.
Jag kan välja lässtrategi för att förstå beroende på vilken text jag läser.
Läsförståelse
Jag kan sammanfatta och återberätta texter jag läst.
 • Sv  E 6
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkelt sammanfattning med hjälp av en vuxen.
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkelt sammanfattning. Jag väljer ut något exempel från texten.
Jag kan visa att jag förstått det jag läst genom att göra en sammanfattning som innehåller fler detaljer. Jag väljer ut några viktiga exempel från texten.
Jag kan visa att jag förstått det jag läst genom att göra en detaljerad sammanfattning. Jag väljer ut det viktiga från texten.
Läsa mellan raderna
Tolka och dra slutsatser
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av vuxen fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap. Jag kan motivera delar av mitt resonemang med ett exempel från texten.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om textens budskap. Jag kan motivera delar av mitt resonemang med ett par olika exempel från texten.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om textens budskap på ett detaljerat sätt. Jag kan motivera mitt resonemang med flera olika exempel från texten.
Beskriva sin läsupplevelse
Beskriver ur olika perspektiv t.ex. innehåll, budskap, textens utformning o.s.v.
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd beskriva hur jag upplever det jag läst.
Jag kan enkelt beskriva hur jag upplever det jag läst och förklara varför genom att ge exempel ur ett perspektiv.
Jag kan beskriva hur jag upplevt det jag läst, Jag förklarar genom att ge exempel ur mer än ett perspektiv.
Jag kan detaljerat beskriva hur jag upplevt det jag läst, Jag förklarar genom att ge flera exempel ur flera olika perspektiv.