👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska i da14 ht21: Arbetsområde 1

Skapad 2021-09-29 16:03 i Da Vinciskolan Ale
Arbetsområde baserat på Chez Nous 2, kapitel 1abc.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi har börjat arbetet med vårt läromedel Chez nous 2, kapitel 1abc. Inledningsvis är boken väldigt lik Chez nous 1 som ni hade i 6:an. Här lär vi oss om hur man ställer några frågor, presenterar sig själv samt hur man hälsar på varandra. Vi lär oss också att räkna till 20 och vi börjar använda verbet Avoir (= att ha). Vi avslutar området med ett (repetitions)prov v40.

Innehåll

Under lektionerna lyssnar vi på, läser och översätter texter, går igenom grammatikområden samt arbetar i våra övningsböcker. Vi gör hörförståelse- och läsförståelseövningar. Inför förhöret får ni ett papper med alla delar som ingår samt övningsmaterial. Efter det skriftliga provet kommer vi att ha ett hörförståelsetest.

Bonne chance!

Ulla

 

Arbetsområde 1 i franska, da14 7/10-21             Ht21

 

Vi arbetar med kapitel 1a-c i Chez nous 2. Där lär vi oss ord för hur man presenterar sig för varandra genom att ställa och besvara frågor. Vi lär oss hur man hälsar på varandra i olika situationer. Vi repeterar de oregelbundna verben Avoir och Être (être är inte med på provet).

  

Inför franskaprov 1 da14  7/10-21                       Ht21

Provet innehåller ord, fraser och grammatik från Chez Nous 2, kapitel 1a, b och c.

 

Grammatik

·      Obestämd artikel un/une (skrivboken)

·      Det oregelbundna verbet Avoir = att ha i presens (= nutid)

 

Ord och fraser

Salut! = Hej!                                        Quels parfums? = Vilka smaker?

Ciao! = Hej då!                                                   Fraise = jordgubb

Bonjour! = Goddag!                                            Citron = citron

Au revoir = Adjö!                                                Pistache = pistache

Bonne journée! = Ha en bra dag!                          Chocolat = choklad

Comment ça va? = Hur mår du?                            Framboise = hallon

Ça va? = Hur mår du/Hur är det?                          Noisette = hasselnöt

Ça va. = Jag mår bra.                                          Une glace = en glass

Très bien = mycket bra                                        une boule = en kula

 

Et = och                                                            un bus = en buss

Et toi? = Och du?                                                là-bas = där borta

Merci! = Tack!                                                    ici = här

À plus tard! = Vi ses senare!                                 aussi = också

Oui = ja                                                             une heure = en timme

Non = nej                                                          c’est = det är

Un vendeur = en försäljare                                   qui = vem

S’il vous plaît = tack (som ”please”)                       il est = han är

Dans ma classe = i min klass                                avec = med

Tu t’appelles comment? = Vad heter du?                ça fait = det blir

Je m’appelle… = Jag heter                                   trois euro = 3 euro

Tu habites où? = Var bor du?                               une fleur = en blomma

J’habite à … = Jag bor i…

Tu as quel âge? = Hur gammal är du?

J’ai douze/treize ans = Jag är 12/13 år.

Un frère = en bror

Une sœur = en syster

Une tortue = en sköldpadda

Un chat = en katt

Très mignon = mycket söt, gullig

 

Les chiffres = siffrorna                                         Avoir = att ha

0 = zéro                 11 = onze                             j’ai = jag har

1 = un                    12 = douze                            tu as = du har

2 = deux                13 = treize                            il a = han har

3 = trois                 14 = quatorze                       elle a = hon har

4 = quatre              15 = quinze                          nous avons = vi har

5 = cinq                 16 = seize                             vous avez = ni har

6 = six                   17 = dix-sept                         ils ont = de har

7 = sept                 18 = dix-huit                         elles ont = de har (f)

8 = huit                  19 = dix-neuf

9 = neuf                 20 = vingt

10 = dix

 

Travaillez bien et bonne chance!

Ulla

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9