👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Svenska för HRB18 Ht-21

Skapad 2021-09-29 16:41 i Frejagymnasiet Mölndal - Utbildningsförvaltningen
Gymnasiesärskola Svenska
Höstterminen 2021 kommer vi att arbeta med våra utredande texter om katastrofer, där vi källgranskar och refererar. Texterna skall anpassas till syfte och mottagare, samt att ni utvecklar era texter efter kommentarer från mig. När texterna är färdiga och inlämnade, kommer ni kortfattat att få berätta om dem för mig och någon eller flera av era klasskamrater, beroende på vad ni föredrar. Resten av terminen kommer att vigas åt litteratur i olika former och på olika sätt. Vi kommer tillsammans att läsa en bok (via ILT), och ni kommer få logga er läsupplevelse. Ni kommer få läsa texter med olika teman och olika texttyper, och diskutera hur de skiljer sig åt. Vi avslutar terminen med olika julsagor/berättelser, för att komma i stämning inför den stundande högtiden.

Innehåll

 

Vecka

 

40

Katastrofprojektet - Jobba vidare

41

Katastrofprojektet - Jobba, avsluta och lämna in

Muntlig presentation, avskalad

42

Uppstart litterärt tema. 

Väljja bok, starta läslogg, muntligt och skriftligt

43

Läsa och skriva logg. Läsläxa över lovet

44

HÖSTLOV

45

Kolla läsläxan, fortsätta med läslogg

46

Måndag - utvecklingssamtalsdag

47

Läsa, läslogg. Prata om tema och karaktärernas utveckling

48

Läsa och skriva läslogg, påbörja avslut

49

Avsluta läslogg. Uppstart Julsaga

50

Julsaga

51

Julsaga - avslut och julfika


Jullov 22 dec

   
   
   

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig kommunikation. Hur man samspelar i en dialog, formulerar och bemöter argument samt sammanfattar huvuddragen i vad som sagts.
  Svb  -
 • Muntlig framställning. Hur språket, innehållet och dispositionen kan anpassas till syftet och mottagaren. Hur man kan använda olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga framställningar, till exempel stödord och digitala verktyg.
  Svb  -
 • Skrivande av texter för att kommunicera, lära och reflektera. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade till sammanhanget. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Svb  -
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter från olika medier, till exempel tidningsartiklar, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Svb  -
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider och kulturer. Berättande i film och andra medier där ord, bild och ljud samspelar. Olika genrer och berättarteknik i skönlitteratur, film och andra medier.
  Svb  -
 • Olika sätt att ta emot och ge respons på egna och andras muntliga framställningar samt texter.
  Svb  -
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter. Hur man urskiljer budskap, syfte, avsändare och sammanhang i texter från olika medier.
  Svb  -
 • Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Svb  -
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel genom att identifiera nyckelord.
  Svb  -
 • Informationssökning i olika medier och källor. Hur man bedömer informationens rimlighet samt hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Svb  -

Matriser

Svb
Planering Svenska för HRB18 Ht-21

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1