👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoskogen

Skapad 2021-09-29 23:22 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
På ett spännande och lustfyllt sätt kommer vi med hjälp av sagoskogen att träna oss på att läsa, tala, lyssna och skriva. Varje vecka kommer ert nytt djur flytta in i skogen, och med djuret som utgångspunkt kommer vi att träna på att skriva och läsa.
Grundskola 1 Svenska
I åk 1 kommer vi arbeta med Sagoskogen. Under arbetets gång kommer vi tillsammans att upptäcka hur ord blir till text. I arbetet med Sagoskogen kommer vi träna på att läsa, skriva, tala, lyssna och skapa på ett lustfyllt sätt.

Innehåll

 Innehåll

 • En ny bokstav i alfabetet presenteras varje vecka genom att ett djur eller en figur flyttar in i vår sagoskog.

 • Vi arbetar med bokstavens ljud och utseende. 

 • Vi läser gemensamt en text om djuret eller figuren som flyttat in i sagoskogen. Genom detta får eleverna upptäcka hur de talade orden blir till en kort berättelse.

 • Därefter arbetar vi med att skriva oss till läsning utifrån elevens egna förutsättningar. Det kan röra sig om enstaka ord, mening/meningar eller längre texter som eleven skriver med mer eller mindre stöd. 

 • Eleverna får sedan bygga meningar utifrån ord i den gemensamma texten.

Det här ska du lära dig (mål)

 • Du ska känna igen bokstävernas utseende, hur de låter och hur de skrivs. Detta gäller både stora (versaler) och små (gemener) bokstäver.
 • Du ska träna dig på att skriva så att du själv och någon annan kan läsa och förstå vad det står.
 • Du ska träna dig på att läsa både genom att ljuda och genom att känna igen hela ord.
 • Du ska träna dig på att göra mellanrum mellan orden, använda stor bokstav i början av meningar och i namn och sätta punkt i meningar.

Så här ska vi jobba

 • Vi ska skriva sagor och faktatexter, tillsammans eller enskilt i vår sagoskogsbok. 
 • I texterna ska vi leta bokstäver och ord.
 • Vi ska läsa tillsammans och enskilt.
 • Vi ska modellera med ord och meningar.

Så här visar du vad du har lärt dig (bedömning)

Du visar vad lärt dig genom att:

 • Aktivt delta i samtal och aktiviteter kopplade till sagoskogen.
 • Skriva ord, meningar och korta texter i sagoskogsboken.
 • Läsa högt tillsammans med en kompis eller en vuxen.

Syfte utifrån Lgr 11

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.