👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prioriterat mål - Digitalt meningsskapande

Skapad 2021-09-30 06:20 i Solbackens förskola Malmö stad
Förskola
Digitalt meningsskapande är ett av våra prioriterade mål

Innehåll

Planerade insatser:

   - Förskolan ska utveckla sitt arbete med digitalt meningsskapande och synliggöra digitalt meningsskapande i utbildningen.

   - Förskolan ska skapa och upprätthålla en tillgänglig digital miljö där barn möter olika digitala verktyg och där barnen kan utveckla sin digitala kompetens

    - Digitala verktyg ska vara tillgängliga för dokumentationsarbetet på förskolan, både för barn och vuxna

  - Digitalt meningsskapande ska integreras med förskolans övriga strävandmål samt förskolans Grön Flagg- teman: Kemikalier - gifter och skräp - avfall. 

  - Kodningsexpressen: arbeta i smågrupper

  - Digitalt meningsskapande ska integreras med förskolans övriga strävandmål samt förskolans Grön Flagg- teman: Kemikalier - gifter och skräp - avfall. 

   - Utveckla de digitala lärmiljöerna – projicera tex barnens byggen

   - Tillgänglig lärplatta: utforska apparna som finns tillgängliga tex green screen och imovie

   - Arbeta med det digitala verktyget osmo

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18